XIV. MUZEJNÍ NOC

10. června 2017 / od 20.00 do 24.00 hodin

Areál bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě

Rozhlasovou reportáž Tomáše Mařase si můžete poslechnout ZDE.

I letos byla pro návštěvníky připravena večerní prohlídka expozic a výstavních prostor. Zároveň mohli nahlédnout pod ruce odborných pracovníků, kteří na několika stanovištích představili svoji práci.
Setkat se tedy mohli se zoologem a živými zvířaty, ale i s prací entomologa, knihovníka nebo botanika. Vyzkoušeli si ražbu mincí nebo pozlacování předmětů. Starými tiskařskými formami si potiskli ubrousek, nebo přinesené tričko a vyrobili si vlastní Ex libris technikou linorytu a mnoho dalšího.
Ve stálých expozicích muzea a v ambitu byla připravena zastavení s tvůrčími dílnami pro děti a s řemeslnými výrobky. Vůní Vás přilákalo stanoviště s vytlačovanými perníky a ochutnávkou bylinkových nápojů.
V galerii si mohli malí i velcí návštěvníci poslechnout od 21.00 Ořechovou pohádku v podání Divadla Rolnička z Liberce a ještě před tím na rajském dvoře zazněly rytmy afrických bubnů DDM Smetanka z Nového Boru. Během večera se představilo několik dalších profesionálních i neprofesionálních souborů a umělců. Pokochat jste se mohli na vystoupení mažoretek Adelline z DDM Libertin, přičemž jedno bylo se světelnými efekty, ale také na taneční představení pražské skupiny Siderea. Jejich členky nám předvedly tance mystických čarodějnic se symbolikou čtyř základních elementů – země, voda, oheň a vzduch. Kdo chtěl nahlédnout do svého osudu, využil jistojistě zastavení u kartářky. Zazněla také hudba bluegrassové skupiny Red Leaf a celým večerem nás provázela různá vystoupení žáků ZUŠ Česká Lípa, která je již tradičním partnerem muzejní noci.
Do tmy zahalenou klášterní zahradu pak v závěru rozzářila ohňová show v amfiteátru muzea a celý muzejní večer završilo od 23.00 vystoupení Jazzové farmy ze ZUŠ Česká Lípa. Po celý večer nechybělo bohaté občerstvení Retro bufetu z Nového Boru, raw dobroty a čerstvá káva z Florian Café, domácí frgále, sýry a klobásky.
S platnou vstupenkou z muzejní noci mohli zájemci navštívit i Šatlavu – archeologické muzeum Českolipska. V pravěké části expozice ukázal archeolog zpracování nálezů a do středověku jste se mohli přenést pomocí promítané 3D prohlídky České Lípě.