XVI. MUZEJNÍ NOC / Tajnosti muzea       

                                   8. června 2019 / od 20.00 do 24.00 hodin

 Areál bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě

V pořadí již šestnáctá muzejní noc ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se uskuteční v sobotu 8. června. Muzeum se touto akcí tradičně zapojuje do celorepublikového Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR.

I letos je pro návštěvníky připravena večerní prohlídka expozic a výstavních prostor. Zároveň budete moci nahlédnout pod ruce odborných pracovníků, kteří na několika stanovištích představí svoji práci a hlavně nabídnou zajímavosti a tajnosti ze svých depozitářů. Čekává Vás ale i mnoho dalšího. Ve stálých expozicích muzea chystáme ve spolupráci s divadlem HRAjeto mimořádné oživení expozic, což bude jistě zajímavé nejen pro děti, ale i dospělé.
V galerii si mohou malí i velcí návštěvníci poslechnout od 21.00 pohádku divadla Koloběžka. Nebudou chybět tvůrčí dílny pro děti, malování na obličej, ale také pestré občerstvení.   
Během večera se představí několik dalších profesionálních i neprofesionálních souborů
a umělců. V klášterní zahradě se můžete těšit na kankánové taneční představení pražské skupiny Siderea. Zazní také hudba skupiny Time Reborn a celým večerem nás  budou provázet různá vystoupení žáků ZUŠ Česká Lípa, která je již tradičním partnerem muzejní noci. Do tmy zahalenou klášterní zahradu pak v závěru rozzáří poprvé světelná UV show v amfiteátru muzea a celý muzejní večer završí od 23.00 vystoupení Jazzové Farmy ze ZUŠ Česká Lípa.
S platnou vstupenkou z muzejní noci můžete v těchto večerních hodinách navštívit i Šatlavu – archeologické muzeum Českolipska, kde bude připraveno promítání či tvůrčí dílna.