MYKOLOGICKÝ KROUŽEK S PORADNOU – pro děti i dospělé

Další termíny konání: 14. 2., 14. 3., 11. 4. 2019 

Místo konání: PIVNÍ RESTAURACE PIVOVARU LÍPÁK (Pivní restaurace se nachází v areálu muzea v České Lípě – bývalá Klášterní restaurace)
Doba konání: 16.00 – 18.00 hodin

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) ve spolupráci s mykologem Josefem Slavíčkem si Vás dovoluje pozvat v termínech: 14.2.,  14.3., 11.4. na mykologický kroužek.

Mykologický kroužek byl založen na popud veřejnosti po jedné z mnoha mykologických výstav, první setkání proběhlo již 16. 10. 2017.

Při mykologických setkáních, vedených zkušeným mykologem Josefem Slavíčkem, probíhá determinace donesených hub, dále pak se  účastníci seznamují s jednotlivými skupinami hub rostoucími nejen v Libereckém kraji, ale i s mnoha dalšími zajímavostmi z oboru mykologie.

Program je zdarma a je pořádán pro zájemce o mykologii bez omezení věku Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě.

Bližší informace u koordinátorky Ekoporadny Orsej – Veroniky Ličaverové, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089).