Návštěvní řád Památníku K. H. Máchy

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
expozice věnovaná životu a době K. H. Máchy a rybářství a rybníkářství na Českolipsku

I. Návštěvní doba

 1. Prohlídka objektu je možná pouze v době stanovené otevírací doby:
  duben a říjen: soboty, neděle a státem uznané svátky 9 - 12 a 13 - 17 hodin
  květen - září: denně mimo pondělí                             9 - 12 a 14 - 18 hodin
  Poslední prohlídka v 11:30, 16.30 a v 1:30 hodin
 2. V měsících duben a říjen je objekt přístupný pro předem hlášené výpravy i ve všední den kromě pondělí.
 3. Mimo hlavní návštěvní sezónu (listopad - březen) se prohlídka umožňuje pouze výjimečně, po předchozí domluvě
  s vedoucím pobočky a se souhlasem vedení VMG v České Lípě.
 4. Hromadné výpravy a školní skupiny je lepe předem ohlásit přímo na objektu u správce nebo u vedoucího pobočky.
 5. Prohlídka objektu je možná s průvodcem nebo individuálně. Doba trvání prohlídky s průvodcem je 60 minut.

II. Vstupné

       Vstupné se řídí platným ceníkem VMG v České Lípě.

III. Vlastní prohlídka objektu

 1. Prohlídka se koná buď s průvodcem nebo individuálně a to ve skupinách o maximálním počtu 25 osob.
 2. Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po expozicích a výstavách a skupina se pohybuje společně.
 3. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce, pokladního a pracovníků VMG. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady vrácení vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.
 4. Je přísně zakázáno:
  - dotýkat se vystavených exponátů
  - fotografovat a filmovat v interiéru objektu bez uhrazení poplatku
  - kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu
  - poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení
  - vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných
  - rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky
  - konzumovat jídlo a nápoje uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.
  - vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty
  - jezdit v areálu objektu na kole či kolečkových bruslích
 5. Děti mladší 10 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 6. Návštěvníci nesmí vstupovat do prohlídkové trasy objektu, expozic a výstav s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a tyto odloží na místo předem určené pracovníky objektu.
 7. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do objektu povolen.
 8. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky objektu se řídí obecně právními předpisy.

          Povoleno je pouze fotografování, a to jen pro soukromé účely bez dalšího šíření elektronickými médii.
          Fotografování je zpoplatněno. Filmování a natáčení kamerami je zakázáno.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů.
 2. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do Návštěvní knihy,
  která je k dispozici ve vstupní síni. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:

  Vedoucí pobočky:
  Bc. Jana Fridrichová
  VMG v České Lípě, nám. Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa
  tel.: +420 487 824 145 kl. 37
  e-mail: fridrichova@muzeumcl.cz

          Správce pobočky:
          Jaroslava Dolečková
          Českolipská 15, 472 01 Doksy
          tel.: +420 487 872 137

         Provozovatele:Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
         tel.: + 420 487 824 145
         fax: + 420 487 824 146
         e-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz,
                   www.muzeumcl.cz

         Zřizovatele: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 

 1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. března 2015

          V České Lípě, 1. března 2015

          Bc. Jana Fridrichová
          vedoucí pobočky

          Ing. Zdeněk Vitáček
          ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě