Nika

bulletin MV Českého svazu ochránců přírody v Praze (časopis pro ochranu přírody a životního prostředí)

Rok 1989 (roč. 10, č. 1-12), rok 1990 (roč. 11, č. 1-12), rok 1991 (roč. 12, č. 1-10), rok 1992 (roč. 13, č. 1-10),
rok 1993 (roč. 14, č. 1-10), rok 1994 (roč. 15, č. 1-5, 7-9), rok 1995 (roč. 16, č. 1-10), rok 1996 (roč. 17, č. 1-10)