DS Havlíček uvede Čapkovy Apokryfy

Klubovna muzea: 11. 11. 2018 od 17.00 hodin

 

V neděli 11. listopadu sehraje Divadelní spolek Havlíček ze Zákup svůj kus O pravdě a člověku, který na motivy Knihy Apokryfů Karla Čapka upravil a doplnil režisér souboru Jiří M. Šimek. Představení se odehraje jako závěrečná část doprovodného programu výstavy 100 let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a bude provedeno ve Velké klubovně muzea od 17 hodin.

V roce 2018 uplynulo sto let od vzniku Československé republiky, ale také osmdesát let od smrti spisovatele Karla Čapka, který svým dílem budoval obraz mladé republiky. Základní devizou masarykovské republiky bylo heslo, Pravda vítězí. I proto Jiří M. Šimek nazval svůj text vycházející z Čapkových apokryfů O pravdě a člověku. Text přepracoval pro divadelní provedení a zároveň sedmero Čapkových apokryfů doplnil o obraz věnovaný postavě Máří Magdalény.

Hru O pravdě a člověku zákupský Havlíček poprvé provedl již v roce 1990. V letošním roce jejím opětovným nastudováním soubor oslavuje 95. výročí vzniku českého ochotnického divadla v Zákupech. Za dobu své činnosti se Havlíček setkal s četnými úspěchy svých představení. Za propagaci Zákup získal v roce 2013 cenu města Zákupy a v roce 2017 mu bylo uděleno v oblasti kultury ocenění Osobnost Libereckého kraje. Jeho členové získávají pravidelně ceny na přehlídkách amatérských divadelních souborů. Kromě divadelních her pro děti i dospělé pořádá Havlíček také akce s „Živým betlémem“ nebo „Vánočním orlojem“. Už po pět sezón vystupuje na zámku v Zákupech s pásmem ze světové dramatické tvorby pod názvem „Zámecké perličky“.

Nastávající představení O pravdě a člověku v muzeu v České Lípě bude součástí oslav československé státnosti a zároveň připomene důležitou roli, jakou v budování české identity hrály ochotnické divadelní soubory.

Mgr. Tomáš Cidlina