Pracoviště botaniky

Ing. Marta Knauerová
tel.: + 420 487 824 145, l. 31

Podstatná část botanického sbírkového fondu VMG v České Lípě je tvořena herbáři různého stáří, a to od stoletých, až po současné sběry.
Upřednostňováno je shromažďování botanického materiálu především z Českolipska, najdeme však zde i sběry z jiných lokalit v České a Slovenské republice a sběry z cizích zemí (Norsko, Maďarsko, Maroko, atd...)
V botanickém depozitáři nalezneme kromě herbářových položek rostlin mnoho dalších exponátů, jakými jsou například průřezy dřevem, plody exotických rostlin, semena, šišky, choroše, lihové preparáty hub, výukové makety ovoce, vzorky zrní
i mnoho výukových obrazů a školních pomůcek z 50. let.
Exponáty byly do sbírek postupně získány nejen nákupem od sběratelů, ale ve větší míře darem od soukromých osob
i institucí, a to převážně škol.

Projekt Čarovné bylinky