Svět moří a oceánů

Libreto a scénář zpracoval RNDr. M. Honců, technické řešení: Ing. Z. Vitáček, realizace: RNDr. M. Honců,
Ing. Z. Vitáček, MgA. P. Vašíček

Expozice byla otevřena 12.3.2008 v přízemí hlavní budovy VMG.

Na ploše cca 24m2 se snaží přiblížit podmořský svět, který je často mnohem krásnější, pestřejší a barevnější než naše suchozemská příroda. Zastoupeno je cca 600 druhů mořských živočichů rozmístěných podle systému v 6 skříňových vitrínách  a speciální vitrině pro znázornění života na mořském útesu.
Největším exponátem je zéva obrovská, jejíž obě ulity byly  v minulosti využívány jako nádoby na svěcenou vodu v kostele
v Litoměřicích.
Dalšími pozoruhodnými exponáty jsou např. ostrorep americký, velké kyjovky nebo langusta, ale i ukázky hospodářského využití měkkýšů jako platidel, hudebních nástrojů (trubka), k výrobě ozdobných spon či knoflíků z perleti.
Materiálním základem expozice jsou sbírky muzea složené z několika kolekcí – ze sbírky měkkýšů z pozůstalosti českolipského továrníka H. Wedricha, sbírka měkkýšů získaná převodem  z regionálního muzea v Litoměřicích a sběry pracovníků českých muzeí sdružených ve spolku Zoogeos zahrnující mořské houby, koráli, hadice, hvězdice, ježovky,
raky a krabi, z expedic do Turecka, do Středomoří či na Malé Antily.
Malá část exponátů byla doplněna nákupem na burzách či od soukromníků.