Den Země: Ochrana přírody v Libereckém kraji

Desátý ročník Dne Země ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě byl tentokrát pořádán v odborné spolupráci s Lesy ČR, s. p. a tématem je ochrana přírody v Libereckém kraji.
Pro žáky všech typů škol i pro širokou veřejnost bylo připraveno více jak 20 odborných a tvůrčích zastavení, včetně prohlídek přírodovědných expozic muzea a galerie.
Společně s DDM Libertin a SOŠ a SOU 28. října 2707 v České Lípě byly pro účastníky akce připraveny ukázky sokolnické
a myslivecké práce, odborné přednášky, vědomostní stanoviště o přírodě a lese, vzdělávací a výtvarné dílny, pohybové
a smyslové soutěže, celodenní prohlídky přírodovědných expozic muzea.

Součástí akce byly i přednáška spojená s promítáním a zábavnou hrou o ochraně přírody v Libereckém kraji, která se uskutečnila v klubovně muzea.

Doplňkovým programem Dne Země byla tentokrát i rozsáhlá výstava studentských prací SUPŠŠ a VOŠ Turnov, spojená
s tvůrčími uměleckými dílnami těchto škol.

Program byl zdarma a byl pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a Lesy ČR s. p., za finančního přispění Libereckého kraje a Lesů ČR s. p.