Návštěvní řád Archeologického muzea Šatlava

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Expozice: JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE (SPELEOARCHEOLOGIE),
                 NEJSTARŠÍ HISTORIE ČESKÉ LÍPY A STŘEDOVĚKÉ HRNČÍŘSTVÍ,
                 VĚZEŇSKÝ KOUT

I. Návštěvní doba

Prohlídka objektu je možná pouze v době stanovené otevírací doby:

duben a říjen: soboty, neděle a státem uznané svátky 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
květen – září: denně mimo pondělí  9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

Poslední doba prohlídky expozic je v 11.30 a v 16.30 hodin.

V měsících březen, duben, říjen, listopad a prosinec je objekt přístupný také pro předem ohlášené návštěvy skupin a výprav.
V pondělí je objekt přístupný pouze pro předem ohlášené návštěvy skupin a výprav.
Mimo návštěvní sezónu v lednu a únoru (po dobu reinstalace expozic) se prohlídka umožňuje pouze výjimečně, po předchozí domluvě a se souhlasem vedení VMG v České Lípě.
Hromadné výpravy a školní skupiny je lépe předem ohlásit přímo u vedoucího pobočky nebo u vedoucího oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie.
Prohlídka objektu je s průvodcem, nebo bez průvodce. Doba trvání prohlídky je  minimálně 30 minut.
Informace návštěvníkům poskytuje pokladní, vrátný, průvodce.
Specializovaného průvodce je možné objednat předem na oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie VMG. Průvodce je poskytován pro skupiny od 5 osob.

II. Vstupné

Vstupné se řídí platným ceníkem VMG v České Lípě.

III. Vlastní prohlídka objektu                   

Prohlídka se koná bez průvodce nebo s průvodcem, individuálně nebo ve skupinách o maximálním počtu 15 osob.
Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po expozicích a výstavách a skupina se pohybuje společně.
Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, průvodce, pokladní, vrátného a pracovníků VMG. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady vrácení vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.
Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného exponátu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).
Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

Je přísně zakázáno:

 • dotýkat se vystavených exponátů,
 • fotografovat a filmovat v interiéru objektu pro komerční účely,
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
 • poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení,
 • vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,
 • rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky,
 • konzumovat jídlo a nápoje uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.,
 • vstupovat do objektu v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu,
 • vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty, vyjma psů vodících handicapované občany,
 • jezdit v areálu objektu na kole či kolečkových bruslích,
 • Děti mladší 10 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Návštěvníci nesmí vstupovat do prohlídkové trasy objektu, expozic a výstav s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a odloží si je na místo předem určené pracovníky objektu.
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do objektu povolen.
 • Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky objektu se řídí obecně právními předpisy.
 • Povoleno je pouze fotografování, a to jen pro soukromé účely bez dalšího šíření a komerčního užití. Toto fotografování není zpoplatněno.

Povoleno bez poplatku je fotografování bez užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky.

Jakékoli fotografie, video či jinou pořízenou dokumentaci v areálu pobočky je zakázáno používat ke komerčním účelům nebo dále rozšiřovat bez výslovného písemného povolení.

IV. Závěrečná ustanovení

Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů.
Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do Návštěvní knihy, která je k dispozici ve vstupní síni. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:

Vedoucího pobočky:
BcA. Vojtěch Novák
VMG v České Lípě, nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: +420 487 723 223
E-mail:  satlava@muzeumcl.cz

Provozovatele:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Tel.: 487 824 145
E-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz

Zřizovatele:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. března. 2019.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty