Příběhy a pověsti poutních míst Šluknovska 

Putovní výstava "Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska" se od června do září představí v našem muzeu. Návštěvníci mohou prostřednictvím komiksů putovat po sakrálních památkách regionu. Česko-německé komiksy přibližují zázračné události, které předcházely výstavbě poutních kaplí a vybraných křížových cest na Šluknovsku.
Dvanáct příběhů na dvaceti výstavních panelech nabízí autorské kresby a příběhy Petra Herolda a Rostislava Křivánka. 
Výstavu pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje. Součástí výstavního projektu je česko-německá publikace komiksů.
Vernisáž výstavy proběhne za účasti autorů ve středu 1. 6. 2016 od 17.30 h.

Klára Mágrová, Loreta Rumburk