Řezbář

Sympozium prověřilo mladé adepty řezbářství

Po hlavních prázdninách ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě pokračuje vzdělávací grant zaměřený na prezentaci muzejních profesí a řemesel, jejichž činnost s muzeem souvisí. Během první zářijové soboty účastníci grantové soboty zamířili autobusem do Doks. Zde v památníku Karla Hynka Máchy probíhalo již po devětadvacáté řezbářské sympozium.
Krásné počasí dovolilo, aby se projektová sobota konala v zahradě památníku, kde desítka zkušených řezbářů nabídla žákům nejen možnost vyzkoušet si řezbářské řemeslo, ale také četné ukázky ze své tvůrčí práce.
Zkušení lektoři této profese předali zájemcům o obor dostatek teoretických znalostí a také informací, na jakých tipech škol lze tuto profesi studovat. Zejména se jedná o střední školy a odborná učiliště, v nichž je výuka spojena s restaurátorstvím, truhlářstvím či uměleckořemeslným zpracováním dřeva.
Část, na kterou se účastníci grantu zpravidla těší nejvíce, je část praktická, která je konkrétně u řezbářské profese stěžejní. Žáci dostali k dispozici profesionální řezbářské náčiní, vhodné dřevěné polotovary a pod vedením lektorů se sami mohli pustit do díla. Během projektového dne si mohl každý z nich zkusit vyrobit dřevěnou lžíci, misku a špachtli na vaření. V mezičasech se přítomní inspirovali i u ostatních řezbářů, jejichž dočasné umělecké ateliéry se v zahradě památníku staly zároveň i otevřenými dílnami.
Mladá generace se ukázala být velmi zručnou, neboť prezentace profese řezbář, určená pro žáky volící si své budoucí povolání skončila bez zranění, o která jinak při práci s dlátky nebývá nouze. Děti prokázaly šikovnost a trpělivost, což jsou vlastnosti, jimiž musí oplývat každý řezbář.
První říjnová sobota zavede zájemce o grantový program opět do památníku v Doksech, kde bude probíhat prezentace profese rybář. Za účelem bližšího poznání tohoto řemesla navštíví účastníci grantu rybí sádky a významné rybníky v okolí Doks.

informační karty                    katalog v expozici                    burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová