Archiv památník K.H.Máchy: 21. Řezbářské sympozium v Doksech