XXXIII. ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vás zve na letošní XXXIII. ročník řezbářského sympozia, který se uskuteční ve dnech 5. – 8. 9. na zahradě Památníku K. H. Máchy v Doksech.

Každoročně se do Doks sjíždějí řezbáři z celé republiky, aby vystavili své výrobky a naučili návštěvníky, co práce se dřevem obnáší a jaké má své výhody a specifika. Celou zahradou krásně voní čerstvé dřevo, všude jsou položená různá dlátka a nožíky a spousta figurek, plastik a soch. Návštěvníci mají jedinečnou možnost naučit se řezbářské technice a podívat se pod ruku mistrům řezbářům.

Jana Fridrichová