Romek Hanzlík - MÁJ

27. 6. - 30. 9. 2018
Vernisáž 26. 6. v 17.00 hodin.

Osobité a dodnes působivé dílo K. H. Máchy (1810-1836) je již 182 let inspirací pro historiky, hudebníky, dramatiky, spisovatele a ve velké míře také pro výtvarné umělce.

Jak zapůsobilo Máchovo dílo na hudebníka, fotografa a držitele ceny Czech Press Photo Romka Hanzlíka (*1961), vám představí hned dvě výstavy v Doksech.
V Památníku K. H. Máchy budou vystaveny černobílé fotografie, které ilustrují knihu Máj pohledem 21. století a v Malé galerii Městské knihovny potom soubor fotografií s názvem „Intimní krajina Karla Hynka Máchy“.

Romek Hanzlík putoval v Máchových stopách a hledal místa, o kterých se zmiňuje Mácha ve svých denících, aby zaznamenal nějaké vizuální a duchovní pojítko mezi roky 1832-1836 a 2016-2017. A jak sám říká:

„Máchova osobnost a jeho fluidum, které zachycuji přes oblouk dvou století, mě fascinují natolik, že se často vydávám na cesty v Máchových stopách. Na cestách jsem v duchu s ním, procházím místy a přemýšlím o tom, jak sám Mácha prostupoval krajinou a svým tělem rozrážel vzduch. Jak ji vnímal, co cítil, co si o tom zapsal. Mlčím si u toho. Navazuji intimní kontakt se samotným Máchou i s krajinou. Domy, hory, stromy, ale i nezaplněný prostor kolem nás. Ti všichni jsou němí svědkové života. V sobě, navzdory všem dějinným zvratům, uchovávají kontinuitu, jejíž součástí jsme i my všichni…..“

Projekt vznikal tři roky a byl završen 1. května 2017 vydáním Máje vlastním nákladem fotografa. První vydání je již zcela rozebráno a na podzim vyšlo druhé, rozšířené o dalších deset fotografií z míst, vztahujících se k životu K.H.M.

Slavnostní vernisáž za účasti autora proběhne v Památníku K. H. Máchy v Doksech 26. 6. 2018 od 17.00 hodin. Hudebně ji doprovodí vystoupení žáků ZUŠ Doksy.

Obě výstavy můžete navštívit do 30. 9. 2018.