Rybář

Na cestě za rybníky Českolipska

Prezentace profese rybář byla zatím nejnavštěvovanější akcí z dosud běžícího grantového programu, v jehož rámci jsou
na půdě muzea a popřípadě i jinde žáci základních škol Libereckého kraje seznamováni s profesemi, které jsou v muzeu zastoupeny nebo s jeho činností souvisí. Profese rybáře a rybníkáře byla pro žáky zvláště lákavá, protože kromě jiného nabízela zajímavou exkurzi.
Profese rybáře je úzce spojena s chovem ryb, rybníkář je proti tomu zodpovědný za stav rybníka jako vodního díla. Profese se dá studovat v Třeboni nebo ve Vodňanech, kde je ke studiu nabízen ekologický přesah. Českolipsko je co se týče rybníků v Čechách třetí nejdůležitější oblastí a rybníkářství zde má tradici od doby Karla IV. Lektor dne Zdeněk Vitáček po cestě shrnul řadu teoretických aspektů profesí, na celém projektovém dni ale byly nejlákavější zastávky přímo v terénu.
Relikty historie rybníkářství mohli účastníci výukové prezentace shlédnout hned na první zastávce u stavidla Novozámeckého rybníku, kde je dodnes zachován dům baštýře, který se o stavidlo a hráz staral. Dalším místem, kam se zájemci o rybářství a rybníkářství vydali, bylo Máchovo jezero nazývané tímto jménem až od 50. let 20. století. Zde zase bylo vysvětleno, jakými způsoby se dá na rybníce hospodařit a též se žáci dozvěděli o plánovaném přechodu Máchova jezera na jezerní tip hospodářství, který vylučuje chov kaprovitých ryb a počítá s větším vysazením ryb dravých.
Neméně důležitou zastávkou jako Máchovo jezero byly sádky v Doksech, kde dostali všichni přítomní podrobné informace
o způsobech chovu a reprodukce ryb. V Doksech účastníci projektového dne taktéž navštívili expozici rybářství a rybníkářství
a mohli si zblízka prohlédnout různé rybářské pomůcky nebo vypreparované druhy domácích ryb. Sobotní cestu za rybníky zakončila exkurze k rybníkům Břehyňskému a Hradčanskému.

informační karty                    katalog v expozici                    burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová