Sbírkové přírůstky z let 2005 - 2015

Na hlavní letošní návštěvnickou sezónu jsme si pro naše příznivce připravili atraktivní výstavu „Sbírkové přírůstky z let 2005 až 2015“. Návštěvníci našeho muzea si zvykli , že pro ně v prostorách ambitu realizujeme různé specializované výstavy – namátkou s kuchyňskou, školní, archeologickou či mysliveckou tematikou. Ve zhruba desetiletých intervalech se však chceme pochlubit i našimi novými akvizicemi, které zatím převážně neměly tu čest ukázat se veřejnosti.

Zjistíte, jakými cestami nabýváme další sbírkové předměty, a uvidíte průřez napříč různorodými muzejními obory – geologie, paleontologie, entomologie, zoologie, archeologie, historie, písemnosti, pohlednice, knihy, hračky, militária, výtvarné umění, technické výrobky a mnohé další exponáty čekají právě na Vás!

Eva Schmidová