Sklář

Prvním řemeslem roku 2014 byl sklář a uskutečnil se v sobotu 18. ledna 2014. V rámci této prezentace účastníci zavítali
za řemeslem na exkurzi do Vyšší odborné školy sklářské a střední školy  v Novém Boru. Zde se přítomní dozvěděli,
co vše je třeba umět a znát, aby se člověk mohl stát sklářem. Prezentaci vedli zkušení pracovníci z praxe. Pod jejich dohledem si návštěvníci mohli vyzkoušet práce se sklářským materiálem a nářadím.

informační karta                   katalog v expozici                    burza profesí a řemesel                         

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová