Skleněné odpoledne 

Památník Karla Hynka Máchy v Doksech

13. 7. 2019         13.00 - 18.00

Sklářství je jedno z nejstarších řemesel v severních Čechách. Výroba a zpracování skla, jeho zdobení, obchod se sklem zde má do dnešních dnů silnou pozici. Ukážeme návštěvníkům různé formy úpravy a zdobení skla, budou zde rukodělné dílny s ukázkami různých sklářských technik. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet například drátkování, korálkování, Tiffani techniku, malování na sklo, výrobu foukaných figurek, šperků a mozaiky ze skla. V 15 hodin  představí divadlo Bořivoj nejmladším divákům pohádku Červená Karkulka.

Součástí akce bude  Skleněný bleší trh, kde můžete  prodat svoje nepotřebné skleněné výrobky. Vykliďte sklepy, půdy a nabídněte nepotřebné skleněné výrobky z Vašich domácností. Přihlášky na adrese: J. Fridrichová – 607564053, fridrichova@muzeumcl.cz.

Akce se koná s finanční podporou Města Doksy.