Správce muzejních sbírek

Čemu se v muzeu věnuje správce sbírky?

Pokračování vzdělávacího grantu Libereckého kraje bylo naplánováno na sobotu 2. listopadu, kdy se ve Velké klubovně VMG představila Eva Schmidová a Olga Sykáčková, pracující v muzeu jako správkyně muzejních sbírek.
Tato profese svým způsobem zastřešuje všechny ostatní odbornosti v muzeu a bdí především nad muzejními exponáty, které mají jednotliví odborníci ve svých depozitářích a ve svých částech expozic. Díky Evě Schmidové sledovali přítomní žáci cestu muzejního exponátu od jeho nabytí až po jeho uložení. Stejně tak se žáci seznámili se zásadami péče o exponáty.
V praktické části projektového dne si děti zkusily zapsat vybraný muzejní exponát zapsat do přírůstkových knih, vyplnit katalogizační kartu a exponát digitálně zpracovat.

informační karty                    katalog v expozici                    burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová