EXPONÁT MĚSÍCE

ZÁŘÍ 2019

Sto let české školy

První relativně věrohodná data o početnosti české menšiny v kraji mezi Labem a Ještědem uvádí na počátku 20. století rozpětí 5 – 7% mezi sečtenými asi 300 000 obyvateli. Česky hovořící populace neměla až do roku 1919 ani jednu základní školu s rodným vyučovacím jazykem, pominu-li Děčín a Liberec, kde za obtížných podmínek prosadila školu Ústřední matice školská.

V České Lípě vznikl v roce 1907 první český školský výbor. Národní jednota severočeská v Mladé Boleslavi zakoupila dům v Klášterní ulici, který pro zchátralost měl být zbořen a na jeho místě měla být postavena česká škola. Pro silný odpor německy ovládané radnice
se tento projekt nepodařilo uskutečnit. Proti Čechům byla dokonce rozpoutána kampaň, která se neobešla bez napadání jedinců na ulicích a pokusech vystěhovat české rodiny z bytů.

Teprve školský zákon z dubna 1919 dal zdejším Čechům příležitost založit vlastní školu. Otevřena byla v bývalé německé obecní škole v Křížové (Moskevské) ulici. Současně vznikly, byť v provizorních podmínkách, školy ve větších městech a posléze i v malých obcích,
kde bylo české obyvatelstvo, třeba jen v malém počtu.