Jaroslav Beneš: Střípky z historie finanční stráže v Lužických horách

V sobotu 21. září 2013 byla ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, v rámci vernisáže výstavy o finanční stráži v Lužických horách, pokřtěna nová kniha Jaroslava Beneš „Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách“. Autor v knize mapuje historii sboru finanční stráže v regionu Lužických hor, kde působily inspektoráty finanční stráže v Dolní Světlé a Petrovicích
s podřízenými odděleními v Lesné, Dolní Světlé, Krompachu, Heřmanicích, Petrovicích a Rynolticích. Finanční stráž byl ozbrojený sbor, který patřil do rezortu ministerstva financí a byl určen ke střežení státní hranice.
Autor se v knize věnuje mapování historie sboru v oblasti Lužických hor od jeho vzniku v roce 1843, nastíněn je organizační vývoj před rokem 1918 a pozornost je samozřejmě věnována i činnosti finanční stráže v období první Československé republiky. Obsáhle je v knize popsáno zapojení finanční stráže do struktur Stráže obrany státu ve druhé polovině 30. let minulého století a pak především osudy finanční stráže v Lužických horách od září do října 1938. Popsán je i ústup z hranic po mnichovské dohodě a služba na nových hranicích. Finanční stráž byla zlikvidována v roce 1940, mnoho z jejich příslušníků se ale zapojilo do odboje. I této stránce z historie sboru je v knize věnována pozornost.
V roce 1945 byla finanční stráž obnovena, a jak je v knize zdůrazněno, stala se, mimo svoji rezortní službu, významnou činitelkou v rozvoji života v osvobozeném pohraničí. Nová doba ovšem finanční stráži již nepřála a po komunistickém převratu v únoru 1948 bylo již jen otázkou času, kdy dojde k její likvidaci. I této poslední a smutné kapitole v historii finanční stráže je v knize věnována pozornost.
Mimo výše uvedené autor věnuje dostatek prostoru i popisu jednotlivých úřadů finanční stráže v Lužických horách, jejich vývoji a personálnímu obsazení. Velký prostor je věnován i historii lužickohorských celních úřadů, které fungovaly na hraničních přechodech v Horní Světlé, Krompachu-Valech a Petrovicích a jejichž historie je již také téměř zapomenuta.
Kniha na svých téměř dvou set stranách textu přináší nejen mnoho informací z regionální historie sboru finanční stráže,
ale i informace k historii obcí v Lužických horách. Kniha obsahuje více jak 170 dobových fotografií, které často pochází
ze soukromých archivů rodin bývalých strážců hranice a jsou tak unikátním dokumentem k historii jak sboru, tak míst
v Lužických horách.
Knihu lze právem považovat za kvalitní příspěvek k regionální historii jak Lužických hor, tak i sboru finanční stráže.

Jaroslav Beneš
Střípky z historie finanční stráže v Lužických horách
Rozsah: 188 stran A5, cca 180 fotografií, barevná příloha
Vydání: září 2013
Prodejní cena: 160 Kč
Nakladatelství: FORTprint