Světový festival ptactva

Přírodovědná vycházka podél řeky Ploučnice

Neděle 2.10. 2016, 9.00 hodin

Sraz účastníků před budovou muzea (VMG), Náměstí Osvobození 297, Česká Lípa

 

 V neděli 2.10.2016 se uskutečnila v rámci Světového festivalu ptactva vycházka do blízkého okolí České Lípy spojená s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků. Exkurse se zúčastnilo 45 zájemců z řad veřejnosti (z toho 8 dětí) kterým byl předán propagační materiál zaslaný ústředím ČSO v Praze. Účastníci navštívili okolí Holého vrchu a nivu Ploučnice pod Českou Lípou. Během exkurze bylo zjištěno 30 druhů ptáků ve 156 jedincích. Odchyt ptáků do ornitologických sítí na stanovišti u Ploučnice v Dubici (cca 40 m instalovaných sítí), zajištovali P.Lumpe a M.Ticháčková. Okroužkováno bylo 6 druhů a 19 jedinců. Nejhojnějším z pozorovaných druhů byla kachna divoká se 40 exempláři. Z kroužkovaných druhů byl nejhojnější budníček menší se 4 exempláři. 

Výsledky z České Lípy, 2.10.2016 :

Brhlík lesní (Sitta europaea)……………… 4 ex.

Budníček menší (Phylloscopus collybita)…..... 10 ex……4 ex.

Červenka obecná (Erithacus rubecula)…….….3 ex,…….3 ex.

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)…………………1 ex

Holub domácí (Columba livia domestica) 2 ex.

Holub hřivnáč (Columba palumbus)……….….5 ex.

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)….... 1 ex.

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)………………..3 ex.

Kachna divoká (Anas platyrrhynchos)………...40 ex.

Káně lesní (Buteo buteo)……………………….1 ex.

Konipas horský (Motacilla cinerea)……………1 ex.

Kos černý (Turdus merula)…………………….6 ex………2 ex.

Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)………...1 ex.

Labuť velká (Cygnus olor)……………………..4 ex.

Ledňáček říční (Alcedo atthis)……………….…1 ex.

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)……………………….3 ex.

Rehek domácí (Phoenicuros ochruros)……..….5 ex

Sojka obecná (Garrulus glandarius)……………3 ex.

Straka obecná (Pica pica)……………………... 6 ex.

Strakapoud velký (Dendrocopos major)….…… 2 ex.

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)……...1 ex

Sýkora koňadra (Parus major)…………….…...10 ex……...1 ex.

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)………….....5 ex…….. 6 ex.

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)………….… 15 ex.

Volavka popelavá (Ardea cinerea)……………..1 ex.

Vrabec domácí (Passer domesticus)………........7 ex.

Vrabec polní (Passer montanus)…………….....10 ex.

Vrána obecná šedá (Corvus corone cornix)….....1 ex.

Zvonek zelený (Carduelis chloris)……….……..5 ex.

Žluna šedá (Picus canus)…………………….. 1 ex.

Žluna zelená (Picus viridis)………………….….2 ex.

Počet jedinců………………………………… .156 ex….....19 ex.

Počet druhů…………………………………… 30………. ..6

 Zpracoval RNDr. Miroslav Honců