Tradice a současnost myslivosti

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě připravilo v roce 2013 výstavu s názvem Adepte cechu Hubertova ... Tradice a současnost myslivosti. Myslivost představuje velice bohaté téma, s dlouhou historií, její tradice mají přesah do současnosti. Výstava zachytila fenomén myslivosti ze všech možných stran. K výběru tohoto tématu za hlavní výstavní počin této sezóny bylo přikročeno proto, abychom veřejnost seznámili s našimi novými exponáty, mezi kterými nechybí celá řada výjimečných loveckých trofejí. Zároveň myslivost představuje důležité a svébytné kulturní a společenské odvětví a jako takové si pozornost jak muzejních kurátorů, tak veřejnosti plně zaslouží.
Výstava byla umístěna v prostorách ambitu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě. Jedná se o největší
a i nejreprezentativnější prostor, jaký může Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabídnout. Ambit má čtvercový půdorys. Ve dvou rozích byla zbudována dioramata, která návštěvníka vtáhla do šlechtického loveckého salonku
a do pracovny fořta na přelomu 19. a 20.století. Třetí dioráma představilo loveckou hostinu. Kromě témat s myslivostí přímo spojených jsme zde prezentovali přesahy do jiných odvětví a oborů. Jedním z nich bylo knihařství, které názorně představilo plně funkční a stále používanou knihařskou dílnu doplněnou o odbornou mysliveckou a lesnickou literaturu a časopisy. Dále bylo na výstavě prezentováno umění spojené s mysliveckou kulturou.
Návštěvníkům byla představena celá řada exponátů s důrazem na vztah k českolipskému regionu. Jedním z taháků výstavy byl například nábytek z paroží z loveckého salonku kněžny Andrássy ze Zahrádek. Improvizovaný lovecký salon doplnila řada historických flint z dob 17.-19. století a dalších loveckých zbraní. Samozřejmostí potom byla bohatá sbírka trofejí, dermoplastických preparátů, hudebních nástrojů, vzácných obrazů s mysliveckou tématikou, pytláckých zbraní a pastí, mysliveckých uniforem a dalších zajímavých doplňků a předmětů spojených s myslivostí.

Výstava nebyla atraktivní pouze vizuálně, v textových doprovodech obsahovala důležité informace a splnila tak i poslání výchovně-naučné. Textové doprovody exponátů a informační panely byly sestavovány tak, aby postupovaly od informací obecných, platných pro celou Českou republiku, po informace z regionu, tedy z Českolipska, potažmo z Libereckého kraje.

K výstavě vyšel též katalog s odborně zpracovanou textovou částí a bohatou obrazovou dokumentací vystavených exponátů.

Po dobu trvání výstavy byly připravené doprovodné akce.

25. 4. 2013: Den Země lesem/nelesem. Ve spolupráci s Ekoporadnou ORSEJ.      

15. 5. 2013: O zlatou srnčí trofej

1. 6. 2013: Myslivecká muzejní noc. Ve spolupráci s Lesy ČR.

17. 6. - 23. 6. 2013: Týden Myslivosti

30. 8. 2013: Koncert myslivecké hudby

20. 9. 2013: Malá myslivecká konference. Seznam přednášek a doprovodný program zde.

21. 9. 2013: Myslivecká konference

28.9. - 29. 9. 2013: Pohár Lužických hor

3. 10. 2013: Den zvířat/lesní zvěr

26. 10. 2013: Hubertská jízda  a svatohubertská mše.