Turistika a turismus v našem kraji po vzniku republiky

Pěstujte turistiku!

Turistika  - utužuje zdraví, učí lásce k vlasti

- zušlechťuje srdce, rozšiřuje duševní rozhled

- podporuje domácí obchod, přináší blahobyt

Vydávání průvodců má více než dvou set letou historii,  již v roce 1802 byly vydávány průvodce po lázeňských městech – Karlových Varech a Teplicích. Oblíbené bylo putování po významných poutních místech,  po horách, zejména Krkonoších. K těmto místům byly také vydávány první průvodcovské knihy. Zatímco se na počátku 19. století počet vydaných knih bylo možné počet vydaných knih  spočítat na prstech jedné ruky, o padesát let později to bylo kolem 20 knih za rok, po roce 1900  již  stovky. V letech 1918 až 1938  vydával Klub československých turistů nejenom kartografické dokumenty, časopisy, ale také průvodce po nejvýznamnějších přírodních
i historických památkách v celé republice.  Počet vydávaných knih pro zájemce o cestování stoupá po skončení 2. světové války. Vznikají velké nakladatelské domy, jakým bylo např. Sportovní a turistické nakladatelství, Státní památková správa, Cestovní kancelář Turista,  v 60. letech nakladatelství Olympia. Počet vydávaných bedekrů strmě stoupá. Po roce 1989 se  díky možnosti svobodně cestovat počet knih s cestovatelskou tematikou zmnohonásobil.