VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Ornitologická vycházka podél řeky Ploučnice

Neděle 5. 5. 2019 v 9.00 hodin

V České Lípě proběhlo 5.5.2019. Před budovou VMG v Č.Lípě se ráno v 9.00 sešlo 57 lidí z toho 18 dětí. Účastníkům byly rozdány propagační materiály zaslané CSO v Praze. Účastníci byli vyzváni k podpisu výzev. Formulář se zájmem  účastníků o získávání informací od ČSO podepsalo celkem 21 lidí, Petici – Vraťme život do krajiny podepsalo 16 účastníků. Během exkurze směřované k Holému vrchu a údolím Ploučnice k slepému rameni řeky v Dubici bylo zjištěno celkem 43 druhů ptáků ve 207 ex, z toho bylo okroužkováno 8 druhů ve 12 ex. Nejpočetněji byly zastoupeny druhy: Kachna divoká v 25 ex. a drozd kvíčala v 20 ex. Ze vzácných druhů byly zjištěny: jeřáb popelavý, luňák červený, čáp bílý a slavík obecný. Exkursi organizačně zajištovala V. Ličarevová, z Ekoporadny Orsej, poznávání hlasu ptáků  během vycházky zajišťoval  Dr. M.Honců,za spolupráce s ing. Hanzelkou a jeho synem, odchyt a kroužkování ptáků vedl  ing. P. Lumpe.
Akce ukončena ve 12 hod.              

Zapsal        Dr. M.Honců

Program byl zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, za finančního přispění Libereckého kraje.