Vitrážista

Listopad má na programu uměleckého vitrážistu

Další ze série prezentací zaměřených na ne až tak známá a běžná řemesla účastníky grantové soboty zavede za uměleckým vitrážistou. Tato prezentace se konala v sobotu 1. 11. 2014. Účastníci dne se sešli v 9:30 ráno před budovou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Zde na ně čekal autobus, který je zavezl do nedaleké
Skalice do sklárny TGK.
Celý projektový den se odehrával v provozu sklárny, ale zájemci o obor nebyli ukráceni ani o teoretické informace
a o tipy, kde se dají vitrážistské techniky studovat. V rámci praktické části si přítomní žáci mohli osahat odborné nástroje
a materiály. Každý z přítomných si navíc mohl vyrobit vlastní vitráž.
Návrat k muzeu byl plánován opět autobusem kolem čtrnácté hodiny.

informační karty                    katalog v expozici                    burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová