VLADIMÍR KISELJOV 

Galerie Jídelna: 4. 3. - 10. 5. 2017

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá 3. března v 17. hodin v galerii Jídelna výstavu Vladimíra Kiseljova (*27. 2. 1984 Boskovice) nazvanou ENTELECHEIA. Tento tvořivý životní princip, podle Aristotela nehmotný základ každého živého organismu – k cíli jdoucí, je základní námětem výstavy.

Spojení protikladů. Sloučení mužského a ženského principu, z něj pramenící překonání smrti a vzkříšení. Pohled do mikro i makro světa zároveň. Inspiračních zdrojů v tvorbě Vladimíra Kiseljova je ovšem mnohem více. Zaměřuje se na vlastní nitro, přírodu a především hudbu. Ta je prostředkem a pomocníkem k tomu, aby společně s obrazem předal vzniklou energii dál.

Vladimír Kiseljov je umělec s česko-ruským původem a obě kulturní tradice plně respektuje. Vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a JAMU v Brně, uspořádal dosud přes 70 samostatných výstav. Patří mezi ně i účast na Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii v roce 2009, výstavy obrazů v Lipsku, Zadaru, Berlíně, Bayreuthu, Edinburghu, Vídni aj. Realizoval 9 rozměrných nástěnných maleb, z nichž největší vznikla v roce 2015 v podchodu vlakového nádraží v Tišnově na ploše 600 m2 a je provázená neustále znějící hudbou. V roce 2015 se svou tvorbou zúčastnil i oficiálního programu Pražského Quadriennale.

Výstava bude přístupná do 10. května.

 

Vladimír Kiseljov

Hledání smyslu věcí, vnitřního tmelu světa, který zevnitř drží vše pohromadě, jak říká Goethe ve Faustovi – a předávání tvořivé, propojující energie lidem skrze svou tvorbu - to jsou činnosti, které mě od dětství naplňují. Je to pro mě forma komunikace se svým nitrem – i se svým okolím, trénink pravdivosti a jednota smýšlení a činů.
Vladimír Kiseljov

Spojení protikladů. Sloučení mužského a ženského principu, z něj pramenící překonání smrti a vzkříšení. Pohled do mikro i makro světa zároveň. Inspiračních zdrojů v tvorbě Vladimíra Kiseljova je ovšem mnohem více. Zaměřuje se na vlastní nitro, přírodu a především hudbu. Ta je prostředkem a pomocníkem k tomu, aby společně s obrazem předal vzniklou energii dál. Tvoří vždy s pocitem vnitřního klidu a harmonie, které dosahuje zklidněním dechu před každým malováním, byť posléze vznikne velmi dramatický a dynamický obraz. Noří se do hloubi svého nitra, v němž už není pochybností. Věci a významy jsou pouze tím, čím jsou. Symbolika, mystika a pravdivost světa.

Všech těchto momentů pak využívá při své tvorbě, ať se už jedná o malbu pláten, anebo nástěnné malby, jež svým rozměrem nemají v evropském srovnání konkurenci. Jako například v Tišnově, kde svými malbami pokryl 600 m2 měřící podchod nebo v „malbě hudby.“ Právě synestesii - neboli schopnost vidět hudbu barevně - si Vladimír Kiseljov uvědomoval již v dětství, kdy mu vážná hudba z gramofonových desek evokovala různé obrazy. První uměleckou performance pak uskutečnil za přímé účasti publika v roce 2009, kdy při poslechu barokní hudby vytvořil během hodiny rozměrný obraz. Hudba je jeho niternou součástí, vnímá ji jako svůj hlas, který skrze malbu mohou slyšet a jako energii zažít i ostatní. Nebojí se při malbě použít všech barev a v pastózních nánosech je „lít“ na plochu plátna. Jde o vytvoření energetického a významového otisku konkrétní skladby, její zhmotnění, ze kterého mohou lidé čerpat. Maluje vždy při plném vědomí, nejedná se tedy o automatické obrazy nevědomí, což se může na první pohled zdát, ale o obrazy vyššího vědomí, světa idejí.

 

Vladimír Kiseljov je umělec hluboce respektující tradice kulturních dějin. Vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a JAMU v Brně, uspořádal dosud přes 70 samostatných výstav. Patří mezi ně i účast na Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii v roce 2009, výstavy obrazů v Lipsku, Zadaru, Berlíně, Bayreuthu, Edinburghu, Vídni aj. Realizoval 9 rozměrných nástěnných maleb, z nichž největší vznikla v roce 2015 v podchodu vlakového nádraží v Tišnově na ploše 600 m2 a je provázená neustále znějící hudbou. V roce 2015 se svou tvorbou zúčastnil i oficiálního programu Pražského Quadriennale.

Text : kurátorka Alena Bartková

WWW.KISELJOV.NET