Vlakový zájezd do Saského Švýcarska

Třetí květnovou sobotu uspořádal Vlastivědný spolek Českolipska vlakový zájezd do německého národního parku Saské Švýcarsko. Patří do krajiny lidově zvané Českosaské Švýcarsko, která se rozkládá na březích řeky Labe mezi německým městem Pirna a českým Děčínem. Zalesněná krajina s mohutnými pískovcovými kameny, hradními zříceninami a říčkami ústícími do majestátní řeky je velmi atraktivní a turisty vyhledávaná.

Počasí jako stvořené na výlet přilákalo 35 členů a příznivců spolku, skupinu vedl historik Ladislav Smejkal. Přes Děčín a Bad Schau jsme dojeli do Wehlenu. Původní rybářské osadě byla udělena městská práva v roce 1445. Po zavedení železnice v roce 1851 se obyvatelé dnes dvoutisícového městečka začali věnovat turistům a  ubytovacím a obchodním službám se věnují dodnes. Městečko Wehlen, rozetnuté řekou Labe, spojuje přívoz. Tím jsme se přepravili na druhý břeh a prohlédli si náměstí s barokními domy, historickou radnicí a novogotickým kostelem.

Vystoupali jsme ke zřícenině hradu stejného názvu. První zmínka o něm je z roku 1261 ale postavit ho zřejmě nechal český král Václav I. pro svoji dceru Anežku Přemyslovnu. Rozsáhlý hrad se skládal ze dvou částí a byl přepažen údolím. Vlastnili ho Vettinové (předkové pozdějšího Saského království), Oelsnitzové, také Berkové z Dubé. V 16. století byl hrad opuštěn a pustl, proto jej saský král věnoval wehlenským měšťanům. Rozebraný hrad bychom dnes museli hledat v základech a obvodových zdích wehlenských domů. Z původního hradu se zachovala pouze věž a kousky zdí, na kterých je upravená vyhlídková terasa pro nenáročný výlet turistů i místních.

Následovala tříkilometrová cesta národním parkem Saské Švýcarsko k turistické atrakci mostu Bastei s vyhlídkami na skalní město a Labské údolí. Most se začal stavět v roce 1851 a spojil okrajové skály rathenského skalního města. Uprostřed mostu je pamětní deska s fotografií Hermana Kroneho a nápisem „maloval jako první se světlem“. Významný německý fotograf žil v letech 1827-1916. Jako první slézal nebezpečné skály s těžkým deskovým fotoaparátem a fotil tehdejší divokou, turisty zatím neobjevenou krajinu. Jeho soubor fotografií Labské skály se prodává dodnes. V roce 1892 navštívil Herman Krone Českou Lípu a Nový Bor. I zde hodně fotografoval, zaujalo ho zejména údolí Peklo.Tři fotografie byly publikované jako veduty a jsou nejstaršími snímky této lokality. V českolipském muzeu jsou uchované i další jím signované fotografie, např. hrad Svojkov nebo vodní hrad Lipý.

Za mostem je to kousek ke vstupu do trosek hradu Altrathen. Pochází ze 13. století, stejně jako ten Wehlenský patřil českým králům, později pánům z Oelsnitz, Berkům z Dubé. Hrad byl dobře opevněný a nepřístupný. Od 30. let 16. století byl opuštěný a postupně se kdysi kamenný a dřevěný hrad zřítil a rozpadl. Dnes jsou jeho zbylé části propojené úzkými cestičkami a můstky s vyhlídkami a průhledy na krajinu Saského Švýcarska.

Po projití všech vyhlídek jsme sestoupili do údolí do lázeňského městečka Rathen. Do odjezdu vlaku, ke kterému jsme se dostali opět přívozem, zbývalo dost času. Mnozí si dali kávu v místních cukrárnách, někteří ochutnali zdejší specialitu – grilovanou klobásu. Domů jsme se vrátili stejnou cestou plni zážitků z povedeného výletu, krásných scenérií na zdejší krajinu a mohutnou řeku Labe.  

Městečko Wehlen

Náměstí s radnicí ve Wehlenu

Wehlen s novogotickým kostelem a výletní lodí

Věž zvaná Buben je nejzachovalejší část hradu

Skalní útvary v národním parku Saské Švýcarsko

Rathenské skalní město

Most Bastei

Městečko Rathen

Řeka Labe

Proplouvající lodě na Labi v Rathenu