Knihy a dokumenty Marie Vojtíškové (1928 - 2012)

Historička a archivářka, dlouholetá ředitelka Státního okresního archivu v České Lípě. Do historie muzea se zapsala také nesmazatelným způsobem. V době, kdy její manžel Břetislav Vojtíšek, byl na vojně, v letech 1952-1954, muzeum také vedla a pokračovala v pořádacích pracích, které pan Vojtíšek dovršil v roce 1954, když prvně v dějinách oddělil expozice
od depozitářů.
Marie Vojtíšková zabezpečila pro muzeum řadu vzácných starých tisků, které objevila při skartacích archiválií. Při shromažďování historických hudebnin přišla na množství starých hudebních nástrojů na kůrech opuštěných kostelů.
Z různých přebytků tiskovin a fotografií pomohla ke vzniku základů sbírky muzea k dějinám 20.století.
V roce 1979 představila práci okresního archivu na výstavě Svět archiválií. O pět let později vytvořila výstavu Pečetě, umění a historický pramen. Svou důkladností se staly obě výstavy důležitým příspěvkem k objasnění významu institucí ochraňujících historickou paměť našeho kraje a otevírající ji badatelům.
Muzeum a archiv byly více než třicet let pod společnou střechou kláštera a oba pracovní kolektivy se úzce sblížily. Také veřejnost si někdy, v dobré víře, právě v České Lípě, muzeum a archiv plete.
Marie Vojtíšková opustila tento svět 15. ledna 2012. Zůstává po ní i velké literární dílo s významným vkladem poznání historie a kulturních hodnot naší krajiny.