KRAJINY A KOMPOZICE / Miloslav Sovadina

Síň Josefa Maštálka od 8. 3. - 9. 6.  2019

vernisáž ve čtvrtek 7. 3. 2019 v 16. 30 hodin

Článek o výstavě ZDE.

U příležitosti svých sedmdesátých narozenin představuje brněnský rodák a dlouholetý českolipský okresní archivář svou fotografickou tvorbu. Jako historik se věnoval zvláště dějinám středověku a zabýval se postavou Jindřicha z Lipé. K jeho archivní specializaci patřily dějiny správy, které shrnul do velmi potřebné knihy Správní dějiny Českolipska. V posledních letech se zaměřil na bibliografické zpracování počátků vlastivědné práce. Fotografie porůznu vystavoval, ale nynější výstava je výběrem ze životního díla pečlivého dokumentaristy i pozorovatele obdařeného uměleckým duchem, nadšením a láskou ke krajině.

Ladislav Smejkal