Výbava na poslední cestu

Vystavený soubor představuje výběr předmětů nalezených při záchranných archeologických výzkumech v letech 2006 a 2016 v prostoru bývalého hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni.

Nálezy podobného charakteru se běžně vyskytují v prostředí hřbitovů
a nejčastěji souvisí s výbavou nebožtíka na jeho poslední cestu. Ukládání předmětů do hrobů, které mělo zajistit nositeli ochranu a ukázat jeho postavení ve společnosti, se objevuje již od počátků pohřbívání v pravěku. V různých formách tento zvyk přetrvává dodnes.