Vytloukané potiskovací formy (2)

 

Vytloukanými formami se tiskly menší vzory s jemnými konturami. Při jejich výrobě nepracoval formíř pouze se dřevem, používal i mosazné hřebíčky a plíšky.

Nejdříve si klihem (později voděodolným lepidlem) slepil dvě, tři nebo pět desek. Do spodní, většinou bukové, vyhloubil jednosměrné nebo obousměrné úchyty. Horní vzorová deska byla z kvalitního tvrdého dřeva (např. hruškového). Složitý vzor si formíř okopíroval na lakovaný papír, jeho kontury vyryl rydlem, vzor potřel tiskařskou černí a otřel tak, aby čerň zůstala pouze v rýhách. Lakovaný papír připevnil na horní desku formy a dřevěným kladívkem vzor oklepl. Jednoduchý vzor si formíř na desce rozměřil a nakreslil tužkou. Do vzoru si jemným dlátkem vytloukl dírky a rýhy, a do nich vtloukal na patřičnou délku nařezané plíšky a zašpičatělé hřebíčky. Oboje potom zbrousil do stejné výšky. Do rohů forem přitloukl mosazné hřebíčky (vymezovaly hranici opakujícího se vzoru a pomáhaly tiskaři správně se orientovat v návaznosti vzoru) a šikmo seřízl okraje formy. Vzorovou stranu natřel šelakem a boky formy (někdy i zadní stranu) voděodolnou barvou.

Při výrobě vytloukané formy musel formíř zvládat řezbářské umění a práci s kovem, být velmi zručný a umělecky nadaný.

Vytloukané formy se dodnes používají při výrobě modrotisku. Zkušení tiskaři používají staré opravené formy, nebo si nechávají vyrábět nové se vzory podléhající současným módním trendům.