Výtvarník + fotograf

Dalšími uvedenými profesemi byl fotograf a výtvarník

Návštěvnicky atraktivní profese byly ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě uvedeny v sobotu 7. února. Pokračovala zde prezentace odborných a uměleckých profesí v muzeu zastoupených. Úvodní slovo si vzal muzejní fotograf Vladimír Štěpánský.
Ten přítomné studenty seznámil s možnostmi dalšího studia fotografie a hlavně, vyzbrojen četnými negativy a fotografickými pomůckami, objasnil, jaký technologický skok v procesu vzniku fotografie doba za poslední léta učinila. Slova jako negativ, kontakt, kinofilm, diapozitiv dnes zní mnohým jako podivná zaklínadla.
Povolání fotografa v muzeu přináší velmi pestrou pracovní náplň, jak vysvětlil Vladimír Štěpánský. Fotograf musí být schopen se přizpůsobit požadavkům jednotlivých kurátorů. Jinak pojaté obrázky a reprodukce ke své práci potřebuje zoolog, docela jiné požadavky má historik nebo kurátor uměleckých sbírek. Fotograf se navíc stará o digitalizaci a úpravu snímků starých, aby mohly být dále uchovány a nedegradovala jejich kvalita nebo aby mohly být fotografie upravovány pro vydání
v publikacích.
A potom již nastal čas pro praxi, tedy pro vlastní fotografování v muzejních expozicích. S tím ale souviselo i nastavování času, měření expozice, clonění a přisvícení, hloubka ostrosti a vyvážení bílé, zkrátka a dobře proces vzniku kvalitní fotografie se ukázal být vědou a všichni si tak mohli uvědomit, jaký je rozdíl mezi prací profesionálního fotografa a focením automatem.
Druhou profesí, která s fotografickou souvisí, byla profese výtvarníka, kterou v českolipském muzeu vykonává Markéta Váchalová. Ta přítomné seznámila s možnostmi studia, které může pro tuto zajímavou profesi předurčit a také s případným uplatněním. Náplň práce výtvarníka v muzeu je velmi pestrá a nejčastěji souvisí s tvorbou a přípravou výstav. Při této činnosti výtvarník spolupracuje s kurátorem, aby jeho výtvarný návrh odpovídal jeho představám, dále připravuje k výstavě plakáty, pozvánky a jiné propagační materiály.

informační karty výtvarník               informační karty fotograf               katalog v expozici
          burza profesí a řemesel výtvarník               burza profesí a řemesel fotograf

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová