Zevidujme staré krámy

Současná retrománie ve společnosti, čili její náchylnost k umění i předmětům denní potřeby uplynulých desetiletí, není ničím novým. Přinejmenším Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě jede v retru už delší dobu, aby ne, vždyť shromažďovat staré harampádí a vytvářet z něj smysluplné sbírky, je jeho nejdůležitějším posláním.

Nábytek, nádobí, kuchyňské a jiné domácí stroje, fotografie, písemnosti, knihy, to je vše, co nás zajímá. Pryč jsou doby, kdy zájem paměťových institucí začínal u předmětů ne mladších než z přelomu 19. a 20. století. Klasikou se stává už i design a výrobky let šedesátých, a sedmdesátých. Nad lecčím, co bylo v té době žhavou novinkou, dnes stojíme a přemýšlíme: vyhodit nebo ne. Dovolte nám, abychom Vám do tohoto rozhodování promluvili.

Českolipské muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence, vybavení domácností apod., aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírkových fondů. Klenoty jsou pro nás především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska. Zajímají nás ale také jiné předměty, které dříve tvořily součást Vašeho světa a nyní přemýšlíte, jestli je poslat do kontejneru či nikoliv. Zajímají nás, a s nimi i jejich příběhy.

S tím souvisí výzva k veřejnosti, kterou muzeum touto cestou činí: Pokud budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte nám je do muzea. Budou-li nás zajímat, zevidujeme je a uložíme, aby nebyly více starými krámy zvány.

Kontaktní osobou v muzeu pro styk s veřejností v této záležitosti je Eva Schmidová (schmidova@muzeumcl.cz,
tel. 487 521 489).
Ideálním postupem je předmět vyfotografovat a snímek s krátkým popisem poslat na výše uvedenou adresu. My se ozveme.

Vašimi dary se budete moci podílet na rekonstrukci regionální paměti. Děkujeme Vám.

Mgr. Tomáš Cidlina