ŽABÍ NOC

Pátek 18. 5. 2018, 20.30 hodin

Sraz účastníků u Obecního lesa, v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ s. r. o.

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) zve v pátek,18. 5. 2018 od 20.30 hodin na zajímavý přírodovědný program o obojživelnících Libereckého kraje. V úvodní části se návštěvníci seznámí s ocasatými (čolci) i bezocasými (žáby) obojživelníky, a to prostřednictvím poutavé prezentace doplněné nejen množstvím fotografií, ale také živými exempláři. Následovat bude poslech a určování jednotlivých druhů žab dle jejich hlasových projevů. To vše, pod vedením odborného lektora, zoologa Ing. Zdeňka Vitáčka.

Setkání na místě realizace – výzkumná plocha pro obojživelníky Obecní les,
v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ s. r. o. Nevelká vodní plocha, ukrytá v řídkém lese po pravé straně, v blízkosti komunikace vedoucí od průmyslové zóny v Dubici, směrem na obec Sosnovou. Místo bude viditelně označeno. Možnost parkování na příjezdové cestě nebo na protější straně silnice směrem k průmyslové zóně v Dubici.

Baterky, teplé oblečení a vhodnou obuv s sebou.

Bližší informace u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS.

ekoporadna@muzeumcl.cz,  774 825 089

Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, za finančního přispění Libereckého kraje.