Zajímavosti v našich sbírkách

Textilní vzorníky                                       Glassharmonika

Hodiny                                                    Heinrich Wedrich

Jan Dukát                                                Karl Löwe

Keramičky                                               Mistr hřebenářský

Freska Šašek a Smrt                                 Českolipské cínařství

Puškaři na Českolipsku                              Pamětní plakety

Prefekt Paulus Conopaeus a jeho knihy       Cestopisy ve vzácných tiscích

Ikony                                                      Taneční pořádky

Sýrárna Velký Valtinov                               Prapory