Základní dokumenty

Pověřenec GDPR pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, p. o.: 

Bc. OTTO KULT, pověřenec GDPR, manažer kvality, Krajský úřad Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 403
e-mail: otto.kult@kraj-lbc.cz, www.kraj-lbc.cz

Vnitřní předpis o zpracování a ochraně osobních údajů - vložené dokumenty

Informace GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

typ dokumentu   dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh   vložené dokumenty
Organizační řád   vložené dokumenty
Výroční zpráva   vložené dokumenty
Výr. zpráva dle zákona č. 106/1999Sb.   vložené dokumenty
Rozvaha   vložené dokumenty
Výkaz ztrát a zisku   vložené dokumenty
Profesní etický kodex
vložené dokumenty
Koncepce sbírkotvorné činnosti            vložené dokumenty
Organizační struktura   vložené dokumenty
Ceník   vložené dokumenty
Statistické výsledky   vložené dokumenty

 

Rozpočet VMG  
Rozpočet 2017 vložené dokumenty
Rozpočet 2018 vložené dokumenty
Rozpočet 2018 změna vložené dokumenty
Komentář k rozpočtu 2019 - návrh vložené dokumenty.
Rozpočet 2019 - návrh vložené dokumenty.
Rozpočet 2019 - schválený vložené dokumenty.