Základní dokumenty

Pověřenec GDPR pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, p. o.: 

Bc. OTTO KULT, pověřenec GDPR, manažer kvality, Krajský úřad Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 403
e-mail: otto.kult@kraj-lbc.cz, www.kraj-lbc.cz

typ dokumentu   dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh   vložené dokumenty
Organizační řád   vložené dokumenty
Výroční zpráva   vložené dokumenty
Výr. zpráva dle zákona č. 106/1999Sb.   vložené dokumenty
Rozvaha   vložené dokumenty
Výkaz ztrát a zisku   vložené dokumenty
Profesní etický kodex
vložené dokumenty
Koncepce sbírkotvorné činnosti            vložené dokumenty
Organizační struktura   vložené dokumenty
Ceník   vložené dokumenty
Statistické výsledky   vložené dokumenty

 

Rozpočet VMG  
Rozpočet 2017 vložené dokumenty