Zasvěcení

Rok 1926 (roč. 5, č. 1), rok 1927 (roč. 6, č. 2-12), rok 1928 (roč. 7, č. 1-12), rok 1930 (roč. 9, č. 1-12)