ŽIVOT SE RODÍ VE TMĚ 2

 

Výstava prací žáků a studentů výtvarného ateliéru Jiřího Černého

ZUŠ Česká Lípa

Svaté schody / 4. 10. – 20. 11. 2016 7. 6. - 31. 8. 2017

vernisáž ve čtvrtek 6. 6. 2017 v 17. 00 hodin

Novou výstavu na Svatých schodech v ambitu českolipského muzea připravuje učitel výtvarného oboru místní Základní umělecké školy, Mgr. Jiří Černý, se svými žáky. Ten také charakterizuje téma výstavy takto: „ ...představte si situaci, kdy plocha krajiny pustá, prázdná a plochá, země pod vašima nohama se začne zlehka chvět, ten pocit zvolna zesiluje, intenzita se zvyšuje...To, co bylo pevné, praská, objevují se trhliny, škvíry se zvětšují a rozestupují, zevnitř ze tmy se na  světlo prodírá cosi, co roste a postupně odhaluje svůj tvar.“

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 6. června 2017 v 17 hodin za účasti žáků ZUŠ a jejich rodičů i přátel.

Výstava na Svatých schodech potrvá do 31. srpna 2017.