Zoolog

Muzejní projektová sobota představila obor zoologie

První dubnovou sobotu přivítal ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě žáky základních škol Libereckého kraje ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček, který přítomné provedl světem profese muzejního zoologa.
V teoretickém úvodu seznámil Zdeněk Vitáček studenty s předmětem studia zoologie a s náplní práce muzejního zoologa. Zároveň ale zmínil i další akademické instituce a univerzity, ve kterých se lze zoologií zabývat na nejvyšší vědecké úrovni. Další možnost pracovního uplatnění zoologa nabízí zoologické zahrady, správy národních parků, CHKO apod. Důležitou součástí úvodní teoretické části prezentace bylo také seznámení s podobory zoologie a s jejími zvláštními disciplínami.
V následující terénní části projektového dne se žáci vydali autobusem do obecního lesa v Dubici, do zájmové lokality zoologů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Na místě Zdeněk Vitáček početné skupině mladých výzkumníků vysvětlil zásady a pravidla zoologické práce v terénu. Zdůraznil především to, že do přímého kontaktu s živočichy ve volné přírodě může vstoupit pouze osoba, která k tomu má patřičné oprávnění.
K odchytu vzorků do připravených odchytových zařízení bohužel nedošlo, chladné počasí letos aktivitu obojživelníků
v mokřadech obecního lesa utlumila.
Po návratu do muzea skupina mladých výzkumníků vyhodnocovala poznatky z terénu a pod dohledem lektora projektového dne též pečovala o živé muzejní exponáty v zoologické části expozice. Mladí adepti zoologie si tak mohli vyzkoušet, jak se starat o různé druhy plazů a dalších v muzeu zastoupených živočichů.

informační karty                       katalog v expozici                      burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová