Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.

V lednu a únoru jsou hlavní budova muzea a pobočky Vísecká rychta v Kravařích a Památník Karla Hynka Máchy v Doksech uzavřeny. Otevřeno zůstává Archeologické muzeum - Šatlava vždy ve středu a o víkendech od 9-12 a 13-17 hodin.

Poptávkové řízení

na veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna a přeložení rozvodu vody ve sklepě hlavní budovy muzea. Lhůta pro podání nabídek končí 15. 2. 2016 ve 12 hodin - více zde.

Výběrové řízení

na obsazení pozice muzejní pedagog a pracovník ekoporadny Orsej. Termín písemných přihlášek do 1. 3. 2016 do 15 hod. Více zde.

Výzva

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě připravuje na rok 2016 výstavu děl českolipského malíře Johanna Siegerta (1870–1939). Obracíme se proto na veřejnost s prosbou o spolupráci. Pokud někdo vlastní obraz či jiné dílo Johanna Siegerta, prosíme o jeho zapůjčení na výstavu. V případě zájmu se obracejte na: Ing. Jaroslav Panáček, VMG v České Lípě.
Kontakt: tel: +420 487 824 145, linka 32; e-mail:
panacek@muzeumcl.cz

Připravujeme

Vlastivědný spolek Českolipska: 13. 2. 2016: Naše sovy - tajemné bytosti. Přednáška Stanislava Chvapila s novými digitálními nahrávkami. Začátek ve 14 hodin v klubovně muzea.

Vlastivědný spolek Českolipska: 20. 2. 2016: Historické a umělecké památky Británie (4. část): Hrady a zámky. Přednáška Zdeňka Pokorného. Začátek ve 14 hodin v klubovně muzea.

Galerie chodba: 3. 3. - 31. 8. 2016: Johann Siegert (1870 - 1930). Výstava ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě. Vernisáž 2. 3. 2016.

Galerie Jídelna: 3. 3. - 24. 4. 2016: Markéta Váradiová - O zrcadlech a jiné eseje. Výstava obrazů.
Vernisáž 2. 3. 2016   

Návštěvníkům a příznivcům muzea doporučujeme navštívit Klášterní restauraci - více zde.
 


Historicko-antropologický seminář 2016

vzdělávací projekt Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Bezplatný jednosemestrální program v rozsahu 29 lekcí (do konce května 2016), s možností terénních exkurzí,
je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení.
Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.
Lektorský tým tvoří 10 specialistů z 5 odborných pracovišť.

Historicko-antropologický seminář 2016 zahrnuje 6 výukových kurzů:

• Úvod do archeologie pravěku
• Archeologie raného středověku
• Československo v rozdělené Evropě – osmdesátá léta
(cyklus přednášek s dokumentárním svědectvím a souhrnem k regionu Českolipska)
• Dokumentace, průzkumy a restaurování v památkové péči
• Umění a kultura antiky: Řekové, Etruskové a Římané – zakladatelé moderní Evropy

• Archaelogia Africa II (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky a Egypta)

Přednášky probíhají 1-2x týdně, v úterý a čtvrtek od 15:45/15:50 do 17:55 hod. v přednáškovém sále (Velké
klubovně) ve 2. poschodí hlavní budovy muzea.
Zahájení semináře s úvodní přednáškou proběhlo 27. 1.
Zápis nových posluchačů je možný na nejbližších přednáškách 9. a 11. února!

Termíny nejbližších přednášek: čt 11. 2., út 16. 2., čt 18. 2., čt 25. 2.

Více informací naleznete zde.
 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě 

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s celoročním provozem.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Archeologické muzeum v České Lípě je jedinou pobočkou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
s celoročním provozem. Od ledna do 15. března je muzeum pro veřejnost otevřeno vždy ve středu a o víkendech.

Podrobné informace o muzeu zde.
Bronzový depot v expozici Archeologického muzea - více zde.