Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Výstavy a akce


Ambit:
6. 3. - 1. 6. 2014: Po stopách Germánů/Archeologie Germánů a Antické mince.

Ambit: 6. 3. - 1. 6. 2014: Albánie - divoká příroda zapadlé země.

Ambit: 6. 3. - 1. 6. 2014: Ilustrace přírody. Práce severočeských ilustrátorů.

Svaté schody: 6. 3. - 1. 6. 2014: Doba laténská a římská na Českolipsku a Antické mince ve sbírce muzea.

Maštálkova síň: 8. 3. - 21. 4. 2014: Masarykův odkaz.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 12. 4. - 6. 7. 2014: Dana Puchnarová - Karel Hynek Mácha. Výstava litografií.

Exponát měsíce: Sto let od úmrtí Jakuba Arbesa.

Připravujeme

Ekoporadna Orsej: 24. 4. 2014: Den Země/cesta z pravěku. Od 9 do 15 hod. v areálu muzea a klášterní zahradě.

Prezentace odborných profesí a řemesel

Českolipské muzeum představuje základním školám Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s cílem rozšířit výuku předmětu Volba povolání pro žáky 7. a 8. tříd
s možností odborného a praktického seznámení se s daným oborem.
3. května Vám představíme profesi včelař.

 

Historicko-antropologický seminář 2013-2014

(říjen 2013 – duben 2014)
Vzdělávací projekt Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Bezplatný jednosemestrální program v rozsahu 35 lekcí, s možností terénních exkurzí, je určen všem
zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení.
Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších
ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, pracovníky kulturních a informačních center i začínající badatele.
Lektorský tým tvoří 12 specialistů z 5 odborných pracovišť.

Historicko-antropologický seminář 2013-2014 zahrnuje 5 výukových kurzů:

Archeologie rané doby dějinné II (od časné doby římské k počátkům českého státu)
Archeologie středověku a novověku se zaměřením na region severních Čech a Pojizeří
Československo v rozdělené Evropě 1968 – 1980
(cyklus přednášek s dokumentárním svědectvím a souhrnem k regionu Českolipska)
Teorie a praxe památkové péče
Archaelogia Africa (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky)

Přednášky probíhají 1-2x týdně (v úterý a čtvrtek) od 15:45/15:50 do 18:00 hod. v hlavní budově muzea,
v přednáškovém sále (Velké klubovně) ve 2. poschodí.

Nejbližší (závěrečná) přednáška proběhne v úterý 22. 4.

Více informací a termíny přednášek naleznete zde.
O projektu "Historicko-antropologický seminář VMG ČL" zde.

 

Archeologické muzeum Šatlava

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s celoročním provozem.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy


Ve druhé polovině března a v dubnu je Archeologické muzeum otevřeno od středy do neděle.

Podrobné informace o muzeu zde.

 

Klášterní restaurace

V květnu 2013 byla znovu otevřena Klášterní restaurace. Zveme Vás na příjemné posezení v zajímavém interiéru.
Více zde.