Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.
 

Výběrové řízení 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor a části pozemku zahrady "Klášterní resturace." 
Podklady a zadání výběrové řízení jsou k dispozici ZDE   a   ZDE.
V písemné podobě jsou k vyzvednutí na sekretariátu VMG - tel. 487 824 145.
Nabídky jsou příjímány do 16. ledna 2017.

 
Výzva veřejnosti

Českolipské muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence, vybavení domácností apod., aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírkových fondů. Klenoty jsou pro nás především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska. 
S tím souvisí výzva k veřejnosti, kterou muzeum touto cestou činí: Pokud budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte nám je do muzea. Budou-li nás zajímat, zevidujeme je a uložíme, aby nebyly více starými krámy zvány. Více informací zde.

 

Výstavy a akce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je v měsících leden a únor pro veřejnost uzavřené.
V prostorách muzea probíhá doplňování a změny expozic. Více informací zde.
Těšíme se na Vás opět v březnu.

 

Připravujeme


19. ledna 2017: Prezentace knihy Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho
Klubovna muzea v 16:00 hod.

 

 

21. 1. 2017: Sbírka Biblí Bohumila Malotína v českolipském muzeu. Prezentace u příležitosti nedožitých devadesátých narozenin sběratele, hudebníka a znalce Lužických Srbů Bohumila Malotína. Přednáší Jana Fridrichová, klubovna muzea
ve 14.00 hodin

28. 1. 2017: Cesta do Vídně podniknutá v roce 1864 Janem Evangelistou Konopasem. Ukázky z rukopisného cestopisu s Konopasovými ilustracemi. Opožděná připomínka stého výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
Přednáší Ladislav Smejkal, Klubovna muzea ve 14.00 hodin


18. 2. 2017: Masopust na Vísecké rychtě

 

 

 

 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Upozorňujeme návštěvníky Archeologického muzea v České Lípě na změnu provozní doby od 1. 1. 2017.
Podrobné informace naleznete zde.

Bronzový depot v expozici Archeologického muzea - více zde.