Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě oznamuje, že v letošním roce pokračuje
  v areálu muzea výměna střešní krytiny. Z tohoto důvodu je uzavřen výstavní prostor Ambit
a Svaté schody. Stálé expozice jsou otevřené, krátkodobé výstavy probíhají ve výstavních prostorách Galerie Jídelna, Galerie Chodba a Maštálkova síň. Více o rekonstrukci zde.

Zpráva budoucím generacím v knoflíku věžičky Svatých schodů - více zde.

Výstavy

Galerie Chodba a Galerie Jídelna: 4. 7. - 30. 8. 2015: Vlastimil Třešňák & Jaroslav J. Neduha. Výstava obrazů, kreseb a grafiky.

Maštálkova síň: 25. 6. - 13. 9. 2015: Legionáří Českolipska - památky, doklady, příběhy. Druhá výstava čtyřdílného cyklu inspirovaného dějinami první světové války.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 1. 5. - 30. 9. 2015: Oldřich Hamera - Máchův Máj v monotypech. Výstava obrazů.

Památník K.H.Máchy: 1. 7. - 30. 9. 2015: Leonard Rotter. Výstava prací malíře a sochaře.

Exponát měsíce: Jan Hus ve sbírkách českolipského muzea.

Připravujeme

Památník K.H. Máchy v Doksech: 15. 8. 2015: Odpoledne s indiány. Ve spoluprácí MěKS Doksy. Od 14 hodin.

Ekoporadna Orsej: 28. 8. 2015: Noc pro netopýry. Od 20:30 hod. ve Skalici u České Lípy, před jeskyní na Skalickém vrchu. Svítilny nutno mít sebou.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 2. - 6. 9. 2015: XXX. řezbářské sympozium

Vlastivědný spolek Českolipska:  6. 9. 2015:  Den otevřených dveří památek v Žitavě. Vlakový zájezd. Návštěva výstavy Jan Hus a Horní Lužice v městském muzeu. Prohlídka vybraných památek dle aktuální programové nabídky. Malá vycházka do míst, kde stávala židovská synagoga.
Odjezd z České Lípy přes Liberec v 6:57 hod. Návrat vlakem přes Rybniště s odjezdem ze Žitavy ve 14:46 hod. Doporučujeme jízdenky Libnet pro 2-5 osob.

 

Letní nabídka pro studenty vysokých a středních škol

účast na archeologicko-epigrafickém výzkumu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
AOPK ČR - Oddělení Správy CHKO Český ráj a Geoparku Český ráj o. p. s., realizovaném ve spolupráci
s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny
v CHKO Český ráj 2015

Co mají společného Skandinávie, oblasti Valcamonica – Valtellina (severní Itálie), Mont Bégo (Přímořské Alpy), masiv Dachstein a údolí Saalachtal v rakouských Alpách či pískovcová krajina Pařížské pánve? Pouze v těchto přírodně a historicky unikátních oblastech Evropy v minulosti proběhly nebo stále probíhají systematické výzkumy zaměřené na dokumentaci pravěkých či historických skalních rytin. Obdobný projekt zaměřený na dokumentaci rytých a tesaných památek středověku a novověku probíhá od r. 2000 ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně Geoparku Český ráj UNESCO.

Výzkum probíhá formou nehonorovaných praktik, na terénní části výzkumu se kromě posluchačů vysokých škol a několika profesionálů každoročně podílejí také zájemci z řad studentů vyšších ročníků gymnázií, středních a vyšších odborných škol, kteří jsou vítanými a užitečnými partnery. Od roku 2001 se terénního výzkumu zúčastnila více než stovka osob a bylo zdokumentováno přibližně 16.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a dalších historických (archeologických) objektů.

Letošní sezóna proběhne v termínech 20. – 29. červenec (I. turnus) a 10. – 19. srpen (II. turnus).
Počet volných míst k 28. 7.:  1 ve II. turnusu
Více informací zde.

 

Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s celoročním provozem.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Archeologické muzeum v České Lípě je jedinou pobočkou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
s celoročním provozem. Od května do konce září je muzeum pro veřejnost otevřeno denně kromě pondělí.

Bronzový depot v expozici Archeologického muzea - více zde.
Podrobné informace o muzeu zde.