Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.

 

Výběrové řízení

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě vypisuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor a části pozemku zahrady Klášterní restaurace a nájem movitého zařízení. Zájemci se mohou hlásit do 24. července 2017.
Více informací ZDE. 


Výzva veřejnosti

Českolipské muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence, vybavení domácností apod., aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírkových fondů. Klenoty jsou pro nás především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska. 
S tím souvisí výzva k veřejnosti, kterou muzeum touto cestou činí: Pokud budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte nám je do muzea. Budou-li nás zajímat, zevidujeme je a uložíme, aby nebyly více starými krámy zvány. Více informací zde.

 

Výstavy a akcí


Ambit: 2. 6 . - 31. 8. - Dominik Mareš - V tichosti

 

 

 


Ambit - Svaté schody: 7. 6. - 31. 8. 2017: Život se rodí ve tmě 2 - výstava prací žáků ZUŠ Česká Lípa
Vernisáž 6. 6. 2017 od 17.00.

 

 

Maštálkova výstavní síň: 29. 6 . - 17. 9. 2017: Válka a revoluce - výstava je zařazena do cyklu Muzeum a Velká válka
Vernisáž 28. 6. v 16.30 hodin.

 

 

 


Galerie Jídelna: 19. 5. - 3. 8. 2017: Luděk Paprskář - Obazy a PC grafika

 

 

 


Památník K. H. Máchy v Doksech: 3. 5. - 26. 7. 2017: Kateřina Černá - linoryty, knihy, loutky
Vernisáž 17. 5. v 16:00 hodin. Pozvánka na vernisáž zde.

 

 


 


Památník K. H. Máchy v Doksech: 3. 5. – 29. 10. 2017: Nezapomenutelný ilustrátor Máje Jan Zrzavý


 

 


Památník K. H. Máchy v Doksech: 3. 5. – 29. 10. 2017: K. H. Mácha - pomníky, sochy, náhrobky

 

 

 

Vísecká rychta: 1. 6. - 29. 10. 2017: BYLINKY NA RYCHTĚ aneb NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA – bylinky jako lék, koření i potravina, výstava bude v průběhu roku aktualizována a doplňována 

 


 


Galerie Chodba: 4. 3. – 31. 12. 2017: Jan Komárek
Plastiky ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie

 

 Exponát měsíce června:
 150 let železnice v České Lípě - Staré nádraží

 

 

 


Připravujeme

Vlastivědný spolek Českolipska: 24. 6.: Autobusový zájezd do Lužice a Saska

Vlastivědný spolek Českolipska: 28. 6.: Vernisáž výstavy Velká válka a revoluce

Památnik K. H. Máchy v Doksech: 22. 7. 2017: Vlněné pohádkové odpoledne - od ovečky až k ponožce, od surové vlny až po hotové produkty - zpracování vlny a její následné využití k výrobě oděvů patří k nejstarším řemeslům, ukázky plstění, předení, barvení, pletení, háčkování


 

Letní nabídka pro studenty vysokých a středních škol

účast na archeologicko-epigrafickém výzkumu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Liberecko - Správy CHKO Český ráj
a Geoparku Český ráj o. p. s.,
realizovaném ve spolupráci s Domem přírody Českého ráje

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny
v CHKO Český ráj 2017

Co mají společného Skandinávie, oblasti Valcamonica – Valtellina (severní Itálie), Mont Bégo (Přímořské Alpy), masiv Dachstein a údolí Saalachtal v rakouských Alpách či pískovcová krajina Pařížské pánve? Pouze v těchto přírodně a historicky unikátních oblastech Evropy v minulosti proběhly nebo stále probíhají systematické výzkumy zaměřené na dokumentaci pravěkých či historických skalních rytin. Obdobný projekt zaměřený na dokumentaci rytých a tesaných památek středověku a novověku probíhá od r. 2000 ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně Geoparku Český ráj UNESCO.

Výzkum probíhá formou nehonorovaných praktik, na terénní části výzkumu se kromě posluchačů vysokých škol a několika profesionálů každoročně podílejí také zájemci z řad studentů vyšších ročníků gymnázií, středních a vyšších odborných škol, kteří jsou vítanými a užitečnými partnery. Od roku 2001 se terénního výzkumu zúčastnila více než stovka osob a bylo zdokumentováno přibližně 19.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a dalších historických (archeologických) objektů.

Letošní sezóna proběhne v termínech 10. – 19. červenec (I. turnus) a 31. červenec – 9. srpen (II. turnus).

Více informací naleznete zde.
 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy


Od května do konce září je Archeologické muzeum pro návštěvníky otevřeno denně kromě pondělí a ve dnech státních svátků.

Podrobné informace naleznete zde.