Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.


Výstavy a akce

Galerie Chodba: 3. 3. - 31. 8. 2016: Johann Siegert (1870 - 1930). Výstava ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě.

Ambit - hlavní výstavní prostor: 10. 3. - 15. 5. 2016: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov – výstava kovářských prací studentů školy

Maštálkova síň: 28. 4. - 12. 6. 2016: Českolipská dívka z počátku 20. století. Životní příběh Hildy Ulbrichové (1904-1920). Životní styl před první světovou válkou.

Vísecká rychta v Kravařích: 2. 5. - 30. 10. 2016: Na svatého Jána otvírá se brána. Malá výstava o svatojánském kvítí.

Exponát měsíce: Dřevěné potiskovací formy


Připravujeme

Památník K. H. Máchy v Doksech: 4. 5. - 26. 6. 2016: Bibliofilie „Máj“ od Karla Hynka Máchy  a jeho inspirace v díle našich předních výtvarníků.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 4. 5. - 26. 6. 2016: Máchovo jezero na mapách minulých století. Výstava map
ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Památník K. H. Máchy v Doksech: 4. 5. - 16. 10. 2016: Máchovo jezero v průvodcích. Výstava reprodukcí ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.  

Památník K. H. Máchy v Doksech: 4. 5. - 31. 8. 2016: Háčkované panenky. Výstava stylizovaných panenek nám
představí hlavní postavy z díla K. H. Máchy.  

Galerie Jídelna: 5. 5. - 19. 6. 2016: Miroslav Pangrác - Obrazy a plastiky. Vernisáž 4. 5. 2016 v 17 hodin.

Klubovna: 5. 5. 2016: Umění a kultura antiky: Řekové, Etruskové a Římané - zakladatelé moderní Evropy. Pokračování přednáškového cyklu archeologa Martina Trefného z Univerzity Hradec Králové v rámci programu Historicko-antropologický seminář 2016. Začátek přednášky v 15:50 hod., vstup zdarma.

Ekoporadna Orsej: 8. 5. 2016: Vítání ptačího zpěvu. Ornitologická vycházka kolem řeky Ploučnice s kroužkováním ptáků. Setkání před muzeem v 9.00 hodin, realizace v Dubici a v nivě řeky Ploučnice.

Vlastivědný spolek Českolipska: 14. 5. 2016: výlet vlakem do Drážďan. Návštěva Muzea dějin města Drážďan, procházka starým městem na téma: Velké umělecké inspirace.
Odjezd z České Lípy v 7:38 hod., návrat v s odjezdem v 15:24 hod., příjezd do České Lípy v 18:22 hodin. Výhodná jízdenka Elbe pro 2-5 osob – 400 Kč.

Klubovna: 19. 5. 2016: České výzkumy v Egyptě a severním Súdánu. Přednáška technologa restaurování
a konzervace a člena českého egyptologického týmu Martina Dvořáka v rámci programu Historicko-antropologický
seminář 2016
. Začátek přednášky v 15:45 hod., vstup zdarma.

Návštěvníkům a příznivcům muzea doporučujeme navštívit Klášterní restauraci - více zde.
 


Historicko-antropologický seminář 2016

vzdělávací projekt Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Bezplatný jednosemestrální program v rozsahu 29 lekcí (do konce května 2016), s možností terénních exkurzí,
je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení.
Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.
Lektorský tým tvoří 10 specialistů z 5 odborných pracovišť.

Historicko-antropologický seminář 2016 zahrnuje 6 výukových kurzů:

• Úvod do archeologie pravěku
• Archeologie raného středověku
• Československo v rozdělené Evropě – osmdesátá léta
(cyklus přednášek s dokumentárním svědectvím a souhrnem k regionu Českolipska)
• Dokumentace, průzkumy a restaurování v památkové péči
• Umění a kultura antiky: Řekové, Etruskové a Římané – zakladatelé moderní Evropy

• Archaelogia Africa II (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky a Egypta)

Přednášky probíhají 1-2x týdně, v úterý a čtvrtek od 15:45/15:50 do 18:00 hod. v přednáškovém sále (Velké klubovně)
ve 2. poschodí hlavní budovy muzea.

Termíny nejbližších přednášek: čt 5. 5., út 10. 5., čt 12. 5., čt 19. 5.

Více informací naleznete zde.
 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě 

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s celoročním provozem.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Archeologické muzeum v České Lípě je jedinou pobočkou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
s celoročním provozem. Od května do konce září je muzeum pro veřejnost otevřeno denně kromě pondělí.

Podrobné informace o muzeu zde.
Bronzový depot v expozici Archeologického muzea - více zde.