Svaté schody

Ambit  - Svaté schody

Součástí klášterního ambitu jsou i Svaté schody. Jedná se o napodobeninu schodů ze Svatyně svatých v římské Lateráně. Pocházejí z Pilátova paláce v Jeruzalémě, po kterých byl Ježíš veden k výslechu. Do Říma byly převezeny ve 4. století. Jejich napodobeniny, stejně jako Lorety, se nachází v různých místech Evropy. Ty českolipské jsou zhotovené z rudého mramoru. Každý schod je opatřen křížkem, pod kterým je ukrytý ostatek svatého. Komu patřil, můžeme zjistit pohledem na křížek, kde je vyryté jeho jméno. Po stranách Svatých schodů vznikly dvě zvláštní kaple: první byla vězení Kristovo se sochou bičovaného a okovy svázaného Ježíše, a druhá byl Boží hrob. Svaté schody jsou pro věřící posvátnou památkou, a aby alespoň symbolicky zakusili bolest a ponížení, které potkalo Ježíše, scházeli je po kolenou. Zvláště v době postní před Velikonocemi byly kajícníky vyhledávané.

Svaté schody jsou sočástí ambitu - hlavního výstavního prostoru muzea. Bývají zde umístěny menší výstavy - fotografické, práce studentů místních škol...

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty