Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.

 

Výběrové řízení

Hledáme nové kolegy na pozice průvodců. Více informací ZDE.

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory a část pozemku zahrady k provozování KLÁŠTERNÍ RESTAURACE. Více ZDE. 


Výzva veřejnosti

Českolipské muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence, vybavení domácností apod., aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírkových fondů. Klenoty jsou pro nás především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska. 
S tím souvisí výzva k veřejnosti, kterou muzeum touto cestou činí: Pokud budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte nám je do muzea. Budou-li nás zajímat, zevidujeme je a uložíme, aby nebyly více starými krámy zvány. Více informací ZDE.

Výzva na knižní burzu

Českolipské muzeum pořádá v sobotu 6. října 3. ročník burzy knih. Máte-li zájem prodat nepotřebné knihy (a další tiskoviny, pohledy, gramofonové desky ....) napište na e-mail pujmanova@muzeumcl.cz nebo zavolejte na tel. číslo 608568176. Více ZDE.

 

 

Výstavy a akce


Ambit: 11. 5. – 17. 11. 2018: 100 let. Výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války.
Dějiny uplynulého století na Českolipsku ve vztahu k dějinám Československa.


100 let - doprovodné kulturní programy:


11. 8. - 28. 9. 2018:
 Výstava Sovětská okupace od počátku do konce. Slavnostní vernisáž 10. 8. 2018 v 18 hodin

 

 


srpen:
  Letní kino – promítání filmů s tématem československé státnosti:
16. 8.  Nástup
23. 8.  Zítra se bude tančit všude
30. 8.  Tichá bolest

 

 

září:   Historická konference 
27. 10.  Koncert pro republiku – Jitka Čechová & klavír. Bedřich Smetana v podání první dámy českého klavíru - slavnostní koncert konaný v předvečer 28. října, ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica v Biberově kapli (součást výstavního prostoru).
11. 11.   Divadelní představení - O pravdě a člověku - DS Havlíček Zákupy. Biberova kaple od 17 hodin.


Galerie Chodba: 9. 3. - 31. 12. 2018: Dámy - móda v portrétní malbě
 

 

 

 

Galerie Jídelna: 17. 8. - 14. 10. 2018: Vít Vejražka - Tam a zase zpátky
Vernisáž 16. 8. od 17 hodin.

 

 

 


Maštálkova výstavní síň: 28. 6. - 28. 10. 2018: V rytmu dějin - Vernisáž 27. 6. v 16.30 hodin.

  


Památník K. H. Máchy: 27. 6. - 30. 9. 2018: Romek Hanzlík - MÁJ
Vernisáž 26. 6. v 17.00 hodin za účasti autora a s vystoupením ZUŠ Doksy.

 

 

 


Vísecká rychta v Kravařích: 1. 6. - 31. 10. 2018: Čarovné bylinky aneb Kdo najde zlaté kapradí - výstava o bylinkách v lidové magii, pranostikách a pověrách.

 

 Exponát měsíce: Léto 70. let

 

 


 

Připravujeme

 


Památník K. H. Máchy v Doksech: 18. 8. 2018: Pouťové odpoledne - flašinetář, soutěže, tvořivé dílny, pohádka divadla AGNEZ O bubácích a hastrmanech, koncert skupiny Time Reborn. 

 


 


ORSEJ:
 31. 8. 2018: 22. Mezinárodní noc pro netopýry - vědomostní a tvůrčí stanoviště, ale také odborný a velmi působivý výklad ředitele a zoologa VMG Ing. Zdeňka Vitáčka, který návštěvníky seznámí s netopýry jako zajímavými živočichy, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Program proběhne ve Skalici u České Lípy před jeskyní na úpatí Skalického vrchu.
Od 20:30 hodin, za jakéhokoliv počasí.

 

 


Letní nabídka pro studenty vysokých a středních škol

účast na archeologicko-epigrafickém výzkumu v rámci dlouhodobého projektu
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Český ráj
a Geoparku Český ráj o. p. s., realizovaném ve spolupráci s Domem přírody Českého ráje

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny
v CHKO Český ráj 2018

Co mají společného Skandinávie, oblasti Valcamonica – Valtellina (severní Itálie), Mont Bégo (Přímořské Alpy), masiv Dachstein a údolí Saalachtal v rakouských Alpách či pískovcová krajina Pařížské pánve? V těchto přírodně a historicky unikátních oblastech Evropy v minulosti proběhly nebo stále probíhají systematické výzkumy zaměřené na dokumentaci pravěkých či historických petrglyfů. Obdobný projekt zaměřený na dokumentaci rytých a tesaných památek středověku a novověku probíhá od r. 2000 ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně Globálního geoparku Český ráj UNESCO.

Letošní sezóna proběhne v termínech 23. červenec – 1. srpen (I. turnus) a 13. – 22. srpen (II. turnus)
na území přírodní rezervace Příhrazské skály (oblast Drábské světničky), v okolí Hrubé Skály a na Maloskalsku.

Podrobné informace naleznete zde.

Elektronická verze informačního letáku zde.  Několik volných míst ve II. turnusu.

 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Letní otevírací doba (červen - srpen): pondělí - neděle, vždy v 9-12 a 13-17 hod.
Těšíme se na Vás v s našimi zkušenými průvodci Janem Kostuněm, akademickým malířem Atilou Vörösem
a Jiřím Najberkem.

Podrobné informace naleznete zde.