Pracoviště archeologie a speleoantropologie

Obsah postupně aktualizujeme a doplňujeme ze starého webu. Obsah starého webu Obsah starého webu naleznete zde.

Archeologické pracoviště vzniklo v roce 1998 na základě pověřovací listiny Ministerstva kultury ČR a Dohody o podmínkách a rozsahu archeologické činnosti, uzavřené mezi Akademií věd ČR a muzeem. Zabývá se jednak záchrannými archeologickými výzkumy v regionu Českolipska, jednak vlastní vědecko-výzkumnou činností zaměřenou na pravěké osídlení severních Čech, na speleoantropologii (obor zkoumající vztah člověk - jeskyně od pravěku po současnost) a dokumentaci historických skalních nápisů, rytin a maleb. Má vlastní informační databázi archeologických lokalit a nálezů z okresu Česká Lípa, Podještědí i sousedních regionů, sestavuje databázi historických skalních rytin a nápisů. Pracoviště zajišťuje od roku 2004 také archeologický servis pro Mnichovohradišťsko.

Petr  Jenč – archeolog a speleoantropolog,
vedoucí úseku záchranných archeologických výzkumů,
hlavní řešitel výzkumných projektů, koordinátor externích pracovníků Historického oddělení
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 778 536 457, +420 605 245 855
petrjenc@centrum.cz

BcA. Vojtěch Novák – archeologický terénní specialista, archeologický grafik,
vedoucí pobočky Archeologické muzeum - Šatlava
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 725 099 726, +420 720 636 237
satlava@muzeumcl.cz

Mgr. Stanislav Martyčák – archeolog, terénní specialista
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 606 687 307
archeolog@muzeumcl.cz

Zuzana Frišová (Chochulová) – sbírkový kurátor - archeologie
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 721 674 965
frisova@muzeumcl.cz

Emeritní pracovník:
PhDr. Vladimír Peša, Ph.D. – archeolog a speleoantropolog
archvla@centrum.cz

Adresa pracoviště:

Pracoviště sídlí v budově Archeologického muzea - Šatlavě v České Lípě,
Vězeňská č.p. 189, 470 01 Česká Lípa

Adresa pro písemný kontakt:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Pracoviště archeologie a speleoantropologie
Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Naši partneři:

Odkaz na další stránky:

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty