Program akcí ekoporadny ORSEJ v roce 2022

  

15. 7. 2022, od 19.00 hodin: Motýlí noc

v Prysku v penzionu U Šmídů

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Entomologický klub při Labských pískovcích – Pobočka České společnosti entomologické, pořádají Motýlí noc – vzdělávací akci určenou nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi.

Na co se návštěvníci mohou těšit? Na světelné odchytové plochy instalované v údolí Pryského potoka, na determinaci zachyceného hmyzu a také na populárně naučný výklad. „Připravena bude také expozice Severočeská entomologie a zájemci si mohou přinést k odborné determinaci také vlastní entomologické sběry z domácích lapačů či okenních parapetů,“ doplňuje Lukáš Blažej, muzejní zoolog bezobratlých. Přednáškový program mimo venkovní prostor bude zázemím i při případné nepřízni počasí. Pro noční pohyb venku doporučujeme vzít si vlastní baterku.

Program je zdarma a za finančního přispění Libereckého kraje.

Více informací můžete před akcí získat u zoologa bezobratlých VMG CL Bc. Lukáše Blažeje (blazalukas@gmail.com, +420 739 089 629).

 
  15. května: Vítání ptačího zpěvu

 - sraz v 9.00 u muzea
 - vycházka s ornitologem směrem do Dubice
 - ukázky odchytu ptáků
 - kroužkování
 - určování druhů ptáků podle hlasového projevu a pobytových stop
  PROGRAM JE ZDARMA

 

 ZMĚNA TERMÍNU!!!! 

30. dubna: Ukliďme Česko

od 10 hodin
Unikátní lokalita stanoviště čolka velkého i jeho okolí jsou plné odpadků.
Na akci je nutné se předem přihlásit v Ekoporadně Orsej ekoporadna@muzeumcl.cz 
 

 
14. března: Semínkovna v muzeu

 Vlastivědné muzeum v České Lípě otevírá vlastní semínkovnu

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se po dvouleté rekonstrukci otevírá návštěvníkům. Spolu s muzeem opět otevře a nabídne své služby i Ekoporadna Orsej, do jejíchž standardních činností patří nejen vzdělávání a spolupráce se školami, ale i poradenství pro veřejnost týkající se ekologie, životního prostředí a ochrany přírody a zapojení do akcí a osvětových aktivit na celorepublikové úrovni.

Novinkou, kterou si Ekoporadna ke znovuotevření připravila, je semínkovna. Semínkovny jsou místa, kde lidé mohou sdílet semena z rostlin, které sami vypěstovali. Každý si může pro vlastní potřebu bezplatně odnést semínka, která do semínkovny věnoval jiný pěstitel, a zase je „vrátí“ v podobě vlastních darovaných semínek. Podstatou je, aby semena byla v podstatě v „bio“ kvalitě, nebyla namořena a nepocházela z chemicky ošetřovaných rostlin.

Semínkovna Orsej bude pro zájemce přístupná přímo v prostorách poradny, kterou lze navštívit vždy v pondělí a ve středu v rámci hodin pro veřejnost už od 1. 3. 2022. 
V pondělí 14. března 2022 od 17 hodin v galerii Chodba proběhne slavnostní křest a otevření semínkovny, na které je pozvaná zakladatelka Inciativy Semínkovna v ČR Klára Hrdá. Ve své přednášce vysvětlí podstatu a přínos semínkoven, kterých je díky její činnosti v ČR už více než 200, pohovoří
o tradici semenaření a semínkoven v USA a ve Francii a zodpoví případné dotazy. Srdečně zveme všechny nadšence a příznivce nových věcí.

 

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty