Mezinárodní den archeologie v České Lípě 2023

sobota  21. 10. 2023

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu nabízejí archeologické organizace po celém světě pestrý archeologický program. Svátek archeologie byl poprvé slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí. Od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.

V rámci Mezinárodního dne archeologie se již tradičně návštěvníkům zdarma otevře Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě ve Vězeňské ulici.

Od 9 do 17 hodin si můžete prohlédnout stálé expozice s komentovanými prohlídkami a výstavu "Hry a hračky" ojedinělých nálezů hraček z archeologických výzkumů. Nebude chybět kino koutek a připraveny budou dílničky pro děti i dospělé.

Těšíme se na vás v Šatlavě.

 

Mezinárodní den archeologie v České Lípě 2022

sobota  15. 10. 2022

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu nabízejí archeologické organizace po celém světě pestrý archeologický program.
Kromě komentovaných prohlídek stálých expozic na vás čeká výstava „Hlína, dřevo a kámen”, zaměřená na archeologii městských domů, s prezentací dosud nevystavovaných exponátů z muzejního depozitáře. Chybět nebude ani tradiční archeologický kino koutek (videoprojekce) a dílničky pro děti i dospělé.
Program od 9:00 do 17:00 hod. Vstup zdarma.

 

Letní nabídka pro studenty

Letní nabídka pro posluchače vysokých škol a studenty vyšších ročníků středních škol:
Účast na 19. etapě letních praxí v rámci archeologicko-epigrafického výzkumného projektu Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj, realizované Vlastivědným muzeem a galerí v České Lípě, Agenturou ochrany přírody a krajiny - Správou CHKO Český ráj, Geoparkem Český ráj s Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje.

Letošní sezóna proběhne v termínu: 11. – 20. červenec

Podrobné informace naleznete zde.

  


Archeologický výzkum v prostoru bojiště 1866
u Horní Krupé

V rámci probíhající rekonstrukce silnice II/268 z Mimoně na hranici krajů Libereckého a Středočeského dozná proměny také úsek zatáček nad Horní Krupou. Silnice zde bude posílena o stoupací jízdní pruh pro pomalá vozidla. Z pohledu archeologie se rozšíření silnice v tomto úseku dotkne nejen části svazku úvozů zaniklých historických cest, ale také jednoho z hrobových pomníků prusko-rakouské války 1866. Projekt proto počítá s jeho přemístěním zhruba o deset metrů.

V listopadu loňského roku tak členové Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 provedli demontáž pomníku a jeho ohrazení. V březnu provedlo naše pracoviště v prostoru válečného hrobu předstihový archeologický výzkum zaměřený na nalezení a záchranu kosterních pozůstatků. Samostatně byl proveden také podrobný průzkum širšího okolí detekční technikou za účelem záchrany kovových artefaktů. Výkon archeologické památkové péče je přitom průběžně zajišťován v celé trase rekonstruované silnice.

Při výzkumu byly odkryty velmi dobře dochované kostry dvou jedinců, uložených do jedné hrobové jámy, která se z větší části nacházela již mimo ohrazení pomníku, v těsné blízkosti silničního příkopu. První jedinec byl pohřben na zádech s levou rukou na hrudi a pravou podél těla. Poškození lebky připouští možné sečné zranění. V oblasti hrudníku jsme nalezli kostěné knoflíky. Druhý jedinec ležel na břiše s rukama zkříženýma za zády. U obou zemřelých byl nalezen zatím neurčený kovový artefakt. Na zásypu hrobové jámy ležel pískovcový kvádr. V dalších měsících čeká nálezy laboratorní ošetření, kosterní pozůstatky budou podrobeny antropologické analýze, v ideálním případě též analýze DNA. Předběžně je počítáno s uložením ostatků pod přemístěný pomník.

Při silnici mezi Kuřívody a dnešní Horní Krupou se nachází 13 hrobových pomníků rakouských vojáků, jež padli 26. června 1866 v bitvě u Kuřívod. Současná podoba pomníků vychází z označení hrobů zřízených převážně v letech 1891 a 1895. Podle původního nápisu na pomníku měli být v hrobu č. 13 pochováni rakouský polní myslivec a husar z pluku „Liechtenstein“. Závěrem dodejme, že první archeologické poznatky k hrobům bitvy u Kuřívod přinesl menší zjišťovací výzkum českolipského vlastivědného muzea v roce 2003.

Vloženo  5.  4.  2022

Hornická muzejní noc v Archeologickém muzeu

V pátek 10. června proběhne od 18:00 do 24:00 hodin tradiční Muzejní noc.
Bohatý program v areálu Kláštera stojí za to spojit s návštěvou Šatlavy. Kromě stálých expozic se můžete těšit na dosud neprezentované exponáty s hornickou tematikou z depozitáře muzea ve výstavě „Od nálezu k exponátu“ a „Prospektoři – tajemné symboly ve skalách“.
Program bude doplněný o videoprojekci, komentované prohlídky i dílničku, která potěší děti i dospělé. Vstup do areálu Šatlavy je také z Mariánské ulice.

Vstupenka na muzejní noc v Archeologickém muzeu je platná i na muzejní noc na hlavní budově Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (Klášter) a opačně. Těšíme se na Vás :)

 

Zahájení návštěvnické sezóny 2022 v Archeologickém muzeu

V sobotu 2. dubna se opět otevře návštěvnické veřejnosti Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě. Novinkou je otevření zrekonstruované zahrady Šatlavy, ležící v prostoru bývalého parkánu středověkého městského opevnění.

Revitalizace tohoto prostoru byla plánována již delší dobu, ale teprve loňský rok umožnil její realizaci. Prozatím jsou zde umístěny objemnější kamenné artefakty, většinou architektonické prvky, ze záchranných archeologických výzkumů. Prostor zahrady bude využíván také doprovodným programům a kulturním akcím.

Vlastní vstup do zahrady je z Mariánské ulice nebo z objektu Archeologického muzea.
Zahrada je novým veřejným prostorem v centru České Lípy, bezplatně přístupným v otvíracích dnech a hodinách Archeologického muzea.
V měsíci dubnu se na Vás těšíme o víkendech a státních svátcích, vždy v 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin. 

Vloženo  1.  4.  2022

 

Mezinárodní den archeologie v České Lípě 2021

sobota  16. 10. 2021

"Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů."
Svátek archeologie byl poprvé slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.

V rámci oslav Mezinárodního dne archeologie se již popáté zájemcům otevře Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě, kde budou k vidění kromě stálé expozice zatím nevystavené exponáty z naší muzejní sbírky, doplněné o videoprojekci.
Těšit se můžete na komentované prohlídky, dílničku pro děti i dospělé, prohlídku nově zrekonstruované zahrady Archeologického muzea a další překvapení.

Program od 9:00 do 17:00 hod. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Vstup zdarma. Jste srdečně zváni!

Vloženo  10.  10.  2021

 

Virtuální výstava: Českolipský kachel – Alegorie z Panské ulice

Virtuální výstava Českolipský kachel – Alegorie z Panské ulice je věnována jednomu z mnoha nálezů získaných při záchranném archeologickém výzkumu realizovaným pracovištěm archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea v České Lípě v roce 2018 v prostoru zahrady domu čp. 229/4. Prezentovaný kachel je zachovaný v množství fragmentů, které umožnily pomocí 3D technologie vytvořit jeho rekonstrukci. Vyobrazení na čelní stěně kachle v podobě ženy s dítětem pravděpodobně představuje renesanční motiv alegorie ctnosti Charitas.

SPUSTIT VÝSTAVU

Vloženo  28.  6.  2021

 

Představujeme program Archeologického léta 2021

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí.
"Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti si pro Vás připravily řadu komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Prohlídky budou zajišťovat odborníci, kteří umožní nahlédnout, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách."

Nabídku akcí Archeologického léta 2021 naleznete zde.

Vloženo  16.  6.  2021

 

Zahájení návštěvnické sezóny v Archeologickém muzeu v České Lípě

V úterý 4. května se po dlouhé pauze opět pro veřejnost otevírají pobočky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě :)

Vydejte se za prohlídkou expozic do pobočky Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě a seznamte se s archeologií jeskyní a skalních převisů severních a severovýchodních Čech, Jesenického krasu či Podyjí. Druhá část expozic je věnována archeologickému poznávání České Lípy, vlastnímu objektu bývalé městské šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě.
Navštívit nás můžete denně kromě pondělí, vždy v 9-12 a 13-17 hod.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.

Podrobné nformace naleznete zde.

Vloženo  4.  5.  2021

 

Obsah postupně aktualizujeme a doplňujeme ze starého webu.
Obsah starého webu naleznete zde.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty