Památník K. H. Máchy v Doksech

Program akcí v letošním roce

 

6. 4. – 27. 10.: Pověsti hradů spatřených (výstava)
13. července/ 12-18:00: Květinová slavnost 
20. července/ 10-18:00: LÉČIVÝ ŠPITÁLEK 
4.–7. září: XXXIX. Řezbářské sympozium

 

Otevírací doba

 

listopad - březen      zavřeno
duben, říjen sobota, neděle + státní svátky 9 - 12 a 13 - 17
květen, červen, září   denně mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 17
červenec-srpen denně mimo pondělí 9 - 12 a 14 - 18

* Průměrná doba prohlídky - 1 hod.

Vstupné

Jak se k nám dostanete

Památník K. H. Máchy v Doksech

Máchova 150
472 01  Doksy
GSM: +420 771 289 398
Vedoucí pobočky: Bc. Jaroslava Vondrová
e-mail: vondrova@muzeumcl.cz
tel.: +420 487 824 145, l. 24
GSM: +420 607 564 053

Správce pobočky: Monika Sibřinová
e-mail: pamatnikKHM@muzeumcl.cz
GSM: +420 771 289 398 - REZERVACE UBYTOVÁNÍ


Expozice

Expozice zachycuje život a dílo básníka romantismu Karla Hynka Máchy, jeho vztah ke kraji, který ho inspiroval k napsání básně Máj. Máj byl mnohdy prubířským kamenem ilustračního a typografického umění a to nejenom v počátcích české bibliofilie. To, že je i v současné době zájem o vydávání Máchova díla a že je inspirací a výzvou k ilustrování Máje i pro současné umělce, ukazují zde vystavená četná bilibofilská vydání Máje. 

Současná expozice prošla celkovou rekonstrukcí a v roce 1989  byla znovuotevřena v nynější podobě. Architektonické řešení expozice K. H. Máchy navrhl architekt Karel Prager (1923-2001), scénář Mgr. Jana Heroutová, výtvarné řešení  Eva Reslová. 

Knižní část dle scénáře Mgr. Pavla Muchky z Knihovny Národního muzea v Praze upravila Bc. Jana Fridrichová.

Vystavené knihy dokumentují zájem  vydavatelů o dílo K. H. Máchy od druhé poloviny 19. století po současnost. Představen je výběr knih z díla básníka,  ve středu zájmu  je báseň Máj  - jeden ze základů české moderní literatury (ilustrátoři: Viktor Oliva, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, Ludmila Jiřincová, František Kobliha, Václav Sivko, Vladimír Tesař, Vladimír Komárek a mnoho dalších). Vystavena jsou  cenná knižní vydání ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Literární  část  doplňují ukázky  užitého umění  a kultury bydlení  z období biedermeieru – nábytek, dobové kostýmy a drobné předměty  pro  denní i sváteční používání.                  

Expozice Rybářství a rybníkářství na Českolipsku

Ve druhé části přízemí byla v r. 1999 otevřena  expozice Rybářství a rybníkářství na Českolipsku, mapující vývoj tohoto odvětví v našem regionu.

V expozici se návštěvník seznámí s historií i současností chovu a lovu ryb v tekoucích i stojatých vodách, jejich ochranou, anatomií i biologií. Rybníkářství na Českolipsku patří k jedněm z nejvýznamnějších v České republice a představuje vedle zemědělství a lesnictví hodnotný způsob využívání přírodních zdrojů a podmínek Českolipska.

V historické části jsou prezentovány etapy vývoje českého rybníkářství, kterými prošlo i rybníkářství na Českolipsku. Velký rybník, dnes Máchovo jezero, byl založen v 2. polovině XIC. století a již v XVI. století je jako jedno z hlavních center ˇčeského rybníkářství uváděno okolí Doks v severních Čechách. S osobnostmi českého i dokského rybníkářství se návštěvník seznámí v další části expozice doplněné řadou historických předmětů a nástrojů.

O vývoji rybničních soustav a povodí řeky Ploučnice vypovídá množství obrazového i mapového materiálu.

Současné rybářství a rybníkářství je představeno řadou exponátů a fotografické dokumentace, včetně obrazového popisu nasazení a výlovu rybníka. Zajímavostí expozice je historická sbírka dermoplastických preparátů (vycpanin) ryb Českolipska.

Součástí muzea K.H.Máchy je také malý muzejní obchůdek s pestrým sortimentem pohlednic, knih a suvenýrů tematicky spojených se zaměřením muzea.

Cykloturiské a autoturisté mohou spojit návštěvu Doks s návštěvou blízkého hradu Bezděz, Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, skalního hradu Sloup nebo Vísecké rychty v Kravařích.

Ubytování

Ubytování v Památníku K. H. Máchy v Doksech

Památník K.H. Máchy si můžete nejen prohlédnout, ale také v něm prožít noc. Nechte na sebe dýchnout ducha  minulosti v jednom z pěti dvoulůžkových pokojů. Ubytování v Doksech získá zcela jiný rozměr.
Pokoje mají společnou kuchyňku a sociální zařízení. Ubytovaní mohou libovolně využívat prostory romantické zahrady.
Nabízíme  ubytování u Máchova jezera v nejstarším roubeném stavení v Doksech, kde jistě prožijete nezapomenutelnou dovolenou.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ U MONIKY SIBŘINOVÉ: +420 771 289 398   

UBYTOVÁNÍ CENA BEZ DPH CENA 12% DPH
Dospělí hosté dvě a více nocí 312,50  350,- Kč
Dospělí hosté - jedna noc 393,- 440,- Kč
Děti od 3 do 12 let dvě a více nocí 250,- 280,- Kč
Děti od 3 do 12 let - jedna noc 312,50 350,- Kč
Děti do 3 let bez nároku na lůžko 0,- 0,- Kč
Externí pracovníci VMG vykonávající odbornou činnost 134,- 150,- Kč
Zaměstnanci VMG a jejich rodinní příslušníci 134,- 150,- Kč
Externí pracovníci a specialisté provádějící
průzkum a výzkum na Českolipsku
v rámci vědecko-výzkumné činnosti VMG.
- bez nároku na lůžkoviny
45,- 50,- Kč

Výjimky může stanovit ve výjimečných případech pouze ředitel VMG.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

K ceně se připočítává lázeňský poplatek dle aktuálního výnosu města Doksy.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty