Otevírací doba

Hlavní budova 

Od 1. 1. 2020 je pro veřejnost UZAVŘENA hlavní budova areálu kláštera !!!!

Bude zde probíhat stavební projekt: „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“.
Postupně budou vyměněna všechna okna a vnější dveře. Uzavřené proto budou stálé expozice a výstavní prostory
muzea a galerie.
Pro veřejnost však zůstane otevřen celý areál výstavních prostor ambitu, kaple Nejsvětější Trojice (dnes Biberova hudební síň), Svaté schody, Loretánský dvůr a kaple Panny Marie Loretánské. Přístupná bude také klášterní zahrada a Klášterní pivní restaurace.
Ve výstavním prostoru ambitu bude instalována výstava „PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍREK MUZEA“, která bude otevřena od 1.července 2020.

Všechny detaily a vysvětlení situace v našem muzeu najdete ZDE.

leden - únor zavřeno 
březen - duben  zavřeno 
květen - září  zavřeno
říjen - prosinec  zavřeno
Průměrná doba prohlídky - 2,5 h

Archeologické muzeum Českolipska - Šatlava v České Lípě

Změna provozní doby od 1. 1. 2017:

 leden - březen    zavřeno
 duben   sobota, neděle a Velký pátek  9 - 12 a 13 - 17
 květen - září   úterý - neděle   9 - 12 a 13 - 17
 říjen  sobota, neděle a 28. 10.  9 - 12 a 13 - 17
 listopad - prosinec    zavřeno
 Průměrná doba prohlídky - 45 minut

V zavíracích dnech je objekt přístupný pouze pro předem ohlášené návštěvy skupin a výprav.
Ve dnech státních svátků otevřeno.

Expozice lidového bydlení - Vísecká rychta Kravaře 

listopad - březen  zavřeno   
duben  sobota - neděle + státní svátky  9 - 12 a 13 - 17
květen - září  úterý - neděle  9 - 12 a 13 - 17
říjen  sobota - neděle + státní svátky  9 - 12 a 13 - 17
Průměrná doba prohlídky - 1 h

Památník K. H. Máchy Doksy  

listopad - březen  zavřeno   
duben  sobota - neděle + státní svátky  9 - 12 a 14 - 17
květen - září  úterý - neděle  9 - 12 a 14 - 18
říjen  sobota - neděle + státní svátky  9 - 12 a 14 - 17
Průměrná doba prohlídky - 1 h

Od 1. 11. 2018 je v hlavní budově VMG nainstalována schodišťová plošina pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu. 

VSTUPNÉ

MUZEUM A GALERIE PRO RODINY S DĚTMI – VSTUPNÉ V ROCE 2021

Rodinné vstupné pro rok 2021 na 2 dospělí + 2 a více (3) dětí

AREÁL BÝVALÉHO AUGISTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ČESKÉ LÍPĚ

Stálé expozice a výstavy na hlavní budově kláštera po znovuotevření v roce 2021 bude rodinné vstupné ve výši 200,-Kč.

Celoroční výstava „Palné zbraně ze sbírky VMG“ v době uzavření hlavní budovy kláštera v roce 2021 bude rodinné vstupné ve výši  150,- Kč

POBOČKY VMG

ARCHEOLOGICKÉ MUZEM ČESKOLIPSKA - ŠATLAVA V ČESKÉ LÍPĚ

V době otevření pobočky v roce 2021 bude rodinné vstupné ve výši  100,- Kč

PAMÁTNÍK KARLA HYNKA MÁCHY S EXPOZICÍ RYBÁŘSTVÍ  A RYBNÍKÁŘSTVÍ NA ČESKOLIPSKU V DOKSECH

V době otevření pobočky v roce 2021 bude rodinné vstupné ve výši  100,- Kč

VÍSECKÁ RYCHTA  V KRAVAŘÍCH S EXPOZICÍ  LIDOVÉHO BYDLENÍ A ŽIVOTA NA VESNICI V KRAVAŘÍCH

V době otevření pobočky v roce 2021 bude rodinné vstupné ve výši  100,- Kč

Hlavní budova VMG - augustiniánský klášter v České Lípě

plné vstupné  osoby od 15 let  80,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6 do 15 let  40,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)  40,- Kč
rodinné vstupné  2 dospělí a 3 děti  200,- Kč

Archeologické muzeum Českolipska - Šatlava v České Lípě

plné vstupné  osoby od 15 let   50,- Kč
zvýhodněné vstupné děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, důchodci   20,- Kč
  ZTP a ZTP/P (na základě předloženého průkazu)   20,- Kč
rodinné vstupné  2 dospělí a 3 děti   100,- Kč

Expozice lidového bydlení - Vísecká rychta Kravaře

plné vstupné  osoby starší 15ti let   50,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   20,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, studenti (na základě předloženého průkazu)   20,- Kč
rodinné vstupné  2 dospělí a 3 děti  100,-  Kč

Vstupné v době uzavření pobočky v Kravařích - pro hromadné návštěvy
po předchozí domluvě s vedoucím pobočky

plné vstupné  osoby starší 15ti let   100,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   40,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)   40,- Kč

Památník K. H. Máchy Doksy

plné vstupné osoby starší 15ti let  50,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   20,- Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)   20,- Kč
rodinné vstupné  2 dospělí a 3 děti  100,- Kč

Vstupné v době uzavření pobočky v Doksech - pro hromadné návštěvy
po předchozí domluvě s vedoucím pobočky

plné vstupné  osoby starší 15ti let   100,- Kč
poloviční vstupné  děti od 6ti do 15ti let   40,-Kč
zvýhodněné vstupné  důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu)   40,- Kč

Hromadné slevy pro vstupné do všech expozic, výstav a poboček

skupiny dětí od 6 do 15ti let s doprovodem  20,- Kč
skupiny mládeže starší 15ti let s doprovodem  25,- Kč
příplatek za výklad nebo výukový program na 1. platícího návštěvníka (dítě. mládež)  10,- Kč

Stanovení příplatku za cizojazyčný výklad ve stálých expozicích

Příplatek za výklad  v německém jazyce ve stálých expozicích v areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě je výši 40,- Kč za osobu k základnímu vstupnému ve všech kategoriích. Příplatek ve výši 40,- Kč bude připočteno ke vstupnému. Výklad  je možné uskutečnit po předchozí domluvě pro skupinu, čítající minimálně 20 platících osob. Výjimky může stanovit ve výjimečných případech pouze ředitel VMG.

Vstup zdarma:

Děti do 6 let, důchodci nad 80 let věku, ZTP/P a jeho průvodce, držitelé speciálních průkazek po jejich předložení a členové speciálních spolků a skupin dle platného ceníku VMG.

Kompletní ceník VMG ZDE

 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty