Botanický průvodce českou přírodou

Nejen Českolipsko je botanicky pestrou a velmi bohatě druhově zastoupenou přírodní krajinou. Najdeme zde chráněná území stejně tak jako místa běžná s výskytem mnoha běžných planých rostlinných druhů.
I taková místa však stojí za Vaši procházku.

Česko je zvláště na jaře doslova rozkvetlou zahrádkou, a proto Vás budeme prostřednictvím našeho botanického průvodce seznamovat i s dalšími místy naší republiky, která stojí za Vaši návštěvu a poznání. Třeba právě ty druhy rostlin, které Vám zde představíme, Vám pomohou k tomu, abyste je sami dokázali určit, pokud je na svých cestách přírodou, na loukách, podél potoků, v lesích či na okrajích cest zahlédnete.

První navštívenou lokalitou je Semická hůra.

231 metrů vysoký svědecký vrch – stolová hora v jinak rovinaté Polabské nížině. Nalézá se jihozápadně od středočeské obce Semice. Tvoří trojvrší s Přerovskou a Břístevskou hůrou a společně se nazývají Polabské hůry.

Celý jižní svah Semické hůry byl zařazen do seznamu Evropsky významných lokalit Natura 2000, a to pro svá bohatě vyvinutá typická společenstva bílých strání na jejich jižních svazích.

Mezi zástupce vzácných druhů rostlin zařazených do červeného seznamu patří například hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) a lněnka lnolistá (Thesium linophyllon). Dominující vegetací jsou širokolisté suché trávníky. Severní svahy porůstají dubohabřiny s bohatým zastoupením hájových druhů a výskytem teplomilných druhů jako je nádherně modře kvetoucí kamejka modronachová (Lithospermum purpuro-caeruleum) a nenápadná ostřice Micheliova (Carex michelii).

Semická hůra stojí za navštívení nejen botanikům, ale i všem těm, kdo zavítají do této polabské krajiny jako náhodní návštěvníci či turisté s úplně jiným výletním cílem. Ze Semické hůry je krásný rozhled do úrodného Polabí v každou roční dobu a v každý hezký čas strávený v přírodě.

Ing. Marta Knauerová

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty